Το Σάββατο 12 Μαΐου, εγκαινιάστηκε στο χώρο λόγου, τέχνης και πολιτισμού ΝΕΦΕΛΗ η έκθεση συλλεκτικών καρτ ποστάλ της Αθήνας του προηγούμενου αιώνα με τίτλο «Έαρ εν Αθήναις». Πρόκειται για μια συλλογή σπάνιων καρτ ποστάλ πού εστάλησαν στις αρχές του προηγούμενου αιώνα 1900-1915.