Αρχαιολογικός χώρος Κεραμεικού

Νοε. 24, 2016

Πράσινο φως για την αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου του Κεραμεικού

Μια μοναδική πράσινη αρχαιολογική περιοχή, ο Κεραμεικός, χρειάζεται άμεσα μέτρα προστασίας και την εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου για την ανάδειξη του χαρακτήρα των μνημείων του, που δύσκολα αναγνωρίζονται.