Ιουν. 20, 2018

Έχεις ένα λεπτό για την Αθήνα;

Ένας ανοικτός διεθνής διαγωνισμός δημιουργίας βίντεο για την Αθήνα από τα Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής (ΑΝΑ) του Μουσείου Μπενάκη.