Με κοινό άξονα την κοινωνική και τεκμηριωτική φωτογραφία παρουσιάζονται έργα που προέκυψαν στο πλαίσιο εργαστηρίων της Σχολής φωτογραφίας Pragma Seminars με αντικείμενο το είδος αυτό φωτογραφίας, γνωστό και ως documentary.

Τα ατομικά projects που αναπτύχθηκαν, προσεγγίζουν το ζήτημα της καταγραφής της πραγματικότητας, τόσο από κοινωνικής όσο και ατομικής πλευράς και επιχειρούν να αποκαλύψουν αθέατες πλευρές γεγονότων και καταστάσεων του παρόντος που παρουσιάζουν κοινωνικοπολιτικό ενδιαφέρον, επιστρατεύοντας τη ρεαλιστική απεικόνιση, αλλά και το κωδικοποιημένο μήνυμα, σε μια προσπάθεια παρατήρησης και ανάγνωσης του κόσμου. Πεδίο διερεύνησης και παραγωγής των έργων αποτέλεσε τόσο το αστικό και κοινωνικό τοπίο της πόλης, όσο και ο προσωπικός χώρος, ο επιφορτισμένος με εκείνα τα συναισθήματα που συνθέτουν την καθημερινή ζωή του ατόμου και ορίζουν το οικείο του περιβάλλον.

Εξασκώντας το ερευνητικό όσο και καλλιτεχνικό τους βλέμμα και αξιοποιώντας τις θεωρητικές γνώσεις που απέκτησαν, οι συμμετέχοντες, ολοκληρώνουν το πρώτο χρόνο ομαδικής δουλειάς και αλληλεπίδρασης μέσα στα εργαστήρια, παρουσιάζοντας έργα που αφηγούνται πλευρές της πολυδιάστατης σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας και διατυπώνουν προτάσεις αισθητικής προσέγγισης και ερμηνείας αυτών.