09 - 17 Δεκεμβρίου 2016

3137

Μια σειρά συναντήσεων, ομιλιών, προβολών και έργων γύρω από προσωπικότητες & ερωτήματα που κυριάρχησαν στην τέχνη τη δεκαετία του '70 παρουσιάζεται στο 3137, στις 9, 10, 11 και 16, 17 Δεκεμβρίου.