01 Νοε 2016

Ένας πατέρας να αγαπήσεις, μια κόρη να μισήσεις, μια αποικία να μεταρρυθμίσεις. Γράφει ο old boy.