16 - 30 Σεπτεμβρίου 2017

Pragma Gallery

Περισσότεροι από 70 φωτογράφοι και σπουδαστές της σχολής Pragma Seminars εκθέτουν ομαδικά υπό τον ίδιο τίτλο, με σκοπό να δείξουν μια διαφορετική ανάγνωση της καθημερινότητάς τους.