Τηλ: +30-210-8237111

Προηγούμενες εκδηλώσεις

24 Φεβρουαρίου - 01 Απριλίου 2014

Χώρος Τέχνης Ηώς

Τα μέλη της ομάδας «Κούλα η Πλανιδού» παρουσιάζουν το έργο «Μέτρησα μία» εμπνευσμένο από τις «Τρεις ψηλές γυναίκες» του Edward Albee στον πολυχώρο Ηώς από τις 24 Φεβρουαρίου.