Αδίστακτοι

(Braqueurs)

Αστυνομική

2015

Γαλλία

81'

Ζουλιέν Λέκλερκ

Υπόγεια Πόλη

(Suburra)

Αστυνομική

2015

Ιταλία / Γαλλία

135'

Στεφάνο Σολίμα