22.02.2017 - 03.03.2017

Ο εικαστικός κόσμος της Σοφίας Καλογεροπούλου στην Ελληνογερμανική Αγωγή

Ελληνογερμανική Αγωγή