07.06.2017 - 10.09.2017

Γκίκας – Craxton – Leigh Fermor: Η γοητεία της ζωής στην Ελλάδα

Μουσείο Μπενάκη - Κεντρικό Κτίριο

09.06.2017 - 15.10.2017

Δανάη Στράτου: Πάνω στη γη κάτω από τα σύννεφα

Παλιό Ελαιουργείο Ελευσίνας

27.06.2017 - 13.07.2017

“Social Capital / Κοινωνικό Κεφάλαιο” του Scott Townsend

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης