Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο σχεδιάζει εκπαιδευτικά προγράμματα που υποστηρίζουν τη μάθηση μέσα από το παιχνίδι και τη χρήση αντικειμένων. Κύριος σκοπός τους είναι να αγαπήσουν τα παιδιά το μουσείο από τη βρεφική τους ηλικία. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για πολύ μικρά παιδιά και τους γονείς τους σχεδιάζονται με άξονα την αλληλεπίδραση μικρών και μεγάλων, την κοινωνικοποίηση και τη συνεργασία με άλλα παιδιά καθώς και τις θεματικές που συνδέονται με την καθημερινότητά τους.

Τον Μάιο έχουν προγραμματιστεί τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα:

Για οικογένειες με παιδιά ηλικίας 1-2 χρόνων
Σάββατο 6 Μαΐου & ώρες 10:00 – 11:00
Τετάρτη 17 Μαΐου & ώρες 16:00 – 17:00
Κυριακή 28 Μαΐου & ώρες 10:00 – 11:00

«Πιο δυνατά, παρακαλώ!»
Πώς παράγουμε ήχους; Πόσοι διαφορετικοί ήχοι να υπάρχουν; Πόσα διαφορετικά μουσικά όργανα να υπάρχουν; Μικροί και μεγάλοι ανακαλύπτουν τους ήχους, δημιουργούν το δικό τους μουσικό όργανο γίνονται μουσικοί και όλοι μαζί συνθέτουν τη δική τους μουσική.

Κυριακή 7 Μαΐου & ώρες 10:00 – 11:00
Σάββατο 20 Μαΐου & ώρες 10:00 – 11:00
Τετάρτη 24 Μαΐου & ώρες 16:00 – 17:00

«Μαγειρεύω και ανακατεύω!»
Τι γεύση έχει το ψωμί; Τι μου αρέσει στο ψωμί; Από τι φτιάχνεται; Μικροί και μεγάλοι παίζουν με διαφορετικά υλικά μαγειρικής, πειραματίζονται και φτιάχνουν το δικό τους ψωμί!

Τετάρτη 10 Μαΐου & ώρες 16:00 – 17:00
Κυριακή 14 Μαΐου & ώρες 10:00 – 11:00
Σάββατο 27 Μαΐου & ώρες 10:00 – 11:00

«Ο χορός των σχημάτων»
Μικροί και μεγάλοι παίζουν με τα βασικά γεωμετρικά σχήματα και δημιουργούν το δικό τους έργο τέχνης, ακούγοντας μουσική και χορεύοντας.

Σάββατο 13 Μαΐου & ώρες 10:00 – 11:00
Κυριακή 21 Μαΐου & ώρες 10:00 – 11:00
Τετάρτη 31 Μαΐου & ώρες 16:00 – 17:00

«Χρωματο… μπερδέματα»
Ποια είναι τα βασικά χρώματα; Ποιους συνδυασμούς μπορούμε να δημιουργήσουμε; Με ποιον τρόπο μπορούμε να συνδυάσουμε με τα σχήματα;

Μικροί και μεγάλοι διακρίνουν και εντοπίζουν τα τρία βασικά χρώματα στα ρούχα τους, στα αντικείμενα και το μουσείο. Παίζουν με αυτά, τα μπερδεύουν και με πινέλο δημιουργούν ένα δικό τους έργο.

Για οικογένειες με παιδιά ηλικίας 2-3 χρόνων

Σάββατο 6 Μαΐου & ώρες 11:30 – 12:30
Τετάρτη 17 Μαΐου & ώρες 17:30 – 18:30
Κυριακή 28 Μαΐου & ώρες 11:30 – 12:30

«Πιο δυνατά, παρακαλώ!»
Πώς παράγουμε ήχους; Πόσοι διαφορετικοί ήχοι να υπάρχουν; Πόσα διαφορετικά μουσικά όργανα να υπάρχουν; Μικροί και μεγάλοι ανακαλύπτουν τους ήχους, δημιουργούν το δικό τους μουσικό όργανο γίνονται μουσικοί και όλοι μαζί συνθέτουν τη δική τους μουσική.

Κυριακή 7 Μαΐου & ώρες 11:30 – 12:30
Σάββατο 20 Μαΐου & ώρες 11:30 – 12:30
Τετάρτη 24 Μαΐου & ώρες 17:30 – 18:30

«Μαγειρεύω και ανακατεύω!»
Τι γεύση έχει το ψωμί; Τι μου αρέσει στο ψωμί; Από τι φτιάχνεται; Μικροί και μεγάλοι παίζουν με διαφορετικά υλικά μαγειρικής, πειραματίζονται και φτιάχνουν το δικό τους ψωμί!

Τετάρτη 10 Μαΐου & ώρες 17:30 – 18:30
Κυριακή 14 Μαΐου & ώρες 11:30 – 12:30
Σάββατο 27 Μαΐου & ώρες 11:30 – 12:30

«Ο χορός των σχημάτων»
Μικροί και μεγάλοι παίζουν με τα βασικά γεωμετρικά σχήματα και δημιουργούν το δικό τους έργο τέχνης, ακούγοντας μουσική και χορεύοντας!

Σάββατο 13 Μαΐου & ώρες 11:30 – 12:30
Κυριακή 21 Μαΐου & ώρες 11:30 – 12:30
Τετάρτη 31 Μαΐου & ώρες 17:30 – 18:30

«Χρωματο… μπερδέματα»
Ποια είναι τα βασικά χρώματα; Ποιους συνδυασμούς μπορούμε να δημιουργήσουμε; Με ποιον τρόπο μπορούμε να συνδυάσουμε με τα σχήματα;

Μικροί και μεγάλοι διακρίνουν και εντοπίζουν τα τρία βασικά χρώματα στα ρούχα τους, στα αντικείμενα και το μουσείο. Παίζουν με αυτά, τα μπερδεύουν και με πινέλο δημιουργούν ένα δικό τους έργο.