Στο πέρασμα των αιώνων η ελληνική θάλασσα, άρρηκτα δεμένη με την ιστορία του τόπου και τη ζωή των κατοίκων του, δεν έπαψε να εμπνέει ποιητές και καλλιτέχνες.

Μετά την εφεύρεση της φωτογραφίας, στα μέσα περίπου του 19ου αιώνα, και μέχρι σήμερα, στις ζωγραφικές αναπαραστάσεις του ελληνικού θαλασσινού τοπίου έχουν προστεθεί αναρίθμητες φωτογραφικές εικόνες της ίδιας θεματολογίας.

Οι φωτογραφίες της έκθεσης είναι χωρισμένες σε τέσσερεις χρονολογικές ενότητες και αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες φωτογράφοι, αλλά και οι ξένοι συνάδελφοί τους που επισκέφτηκαν ή έζησαν μεγάλα χρονικά διαστήματα στη χώρα, προσέγγισαν και ερμήνευσαν τις ελληνικές θάλασσες από τα μέσα του 19ου αιώνα έως τα τέλη του 1970.

Ζαχαρίας Στέλλας Σύρος, περ. 1970 © Μουσείο Μπενάκη/Φωτογραφικά Αρχεία

Ζαχαρίας Στέλλας Σύρος, περ. 1970 © Μουσείο Μπενάκη/Φωτογραφικά Αρχεία

Βούλα Παπαϊωάννου Αίγινα, 1950-1955 © Μουσείο Μπενάκη/Φωτογραφικά Αρχεία

Βούλα Παπαϊωάννου Αίγινα, 1950-1955 © Μουσείο Μπενάκη/Φωτογραφικά Αρχεία

Δημήτρης Χαρισιάδης Ναύπλιο, περ. 1936 © Μουσείο Μπενάκη/Φωτογραφικά Αρχεία

Δημήτρης Χαρισιάδης Ναύπλιο, περ. 1936 © Μουσείο Μπενάκη/Φωτογραφικά Αρχεία