Την Πέμπτη 13 Ιουνίου η Χορωδία Ενηλίκων Piano Plus Festival θα ερμηνεύσει τραγούδια που εξυμνούν την εμβληματική αγάπη και αποτυπώνουν την ιδιαίτερη χροιά μιας ολόκληρης εποχής.

Ο χώρος του τραγουδιού, και σήμερα και στο παρελθόν, καταλαμβάνεται στο μεγαλύτερό του μέρος από τραγούδια ερωτικά. Υπάρχουν όμως και τραγούδια αφηγηματικά, του κύκλου της ζωής του θρησκευτικού κύκλου, και πολλά ακόμη. Πρόκειται για μια ανθρώπινη δημιουργία που περιβάλλει το άτομο σαν μια ήρεμη θάλασσα, προσφέροντάς του αίσθηση συντροφικότητας μαζί με μια αποκρυσταλλωμένη γνώση.

Πέρα όμως από τα ερωτικά τραγούδια, λίγα μιλούν για τη βαθύτερη, για μια δυνατή και εμβληματική αγάπη. Μια τέτοια αγάπη περιγράφεται από χιλιάδες χρόνια στη Βίβλο σαν «Κραταιά ως θάνατος αγάπη», δηλαδή, δυνατή σαν το θάνατο.

Με τραγούδια επιλεγμένα ώστε να περιγραμμίζουν το θέμα «Κραταιά ως θάνατος» ασχολείται η Χορωδία Ενηλίκων Piano Plus Festival αυτό τον καιρό. Ξεκινώντας από το κρητικό, το μικρασιάτικο δημοτικό τραγούδι και τον Ερωτόκριτο, περνά και ολοκληρώνει την παρουσίαση του θέματος μέσα από ιδιαίτερες δημιουργίες συνθετών που χαρακτήρισαν μια ολόκληρη εποχή.