Ο γλύπτης Nίκος Mπένος-Πάλμερ και ο μουσικός TSEV δημιούργησαν ένα μουσικό-εικαστικό πείραμα με τίτλο «Μουσική στο Μάρμαρο», το οποίο παρουσιάζουν ζωντανά στον κήπο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων το Σάββατο 7 Οκτωβρίου.

Ένας μουσικός που θα δημιουργεί εκείνη τη στιγμή μουσική, δίνει ρυθμό για το πελέκημα στο μάρμαρο. Ταυτόχρονα ο ρυθμός πελεκήματος χαρίζει μουσικές προτάσεις. Ο σύγχρονος ηλεκτρονικός ήχος επεμβαίνει σε μιά αρχέγονη ρυθμική διαδικασία, που είναι το πελέκημα.

Σαν μια προσπάθεια συνήχησης αρχέγονου και σύγχρονου. Σαν μια προσπάθεια αντίστιξης ρυθμών διαφορετικών εποχών, μίας μουσικής με καθαρά βιομηχανικό χαρακτήρα να συνδυάζεται με την ανθρώπινη σωματική εργασία που απαιτεί το μάρμαρο.