Την Παρασκευή 11 & 18 Μαΐου, ο Σπύρος Γραμμένος πιάνει Ρότα για δύο Παρασκευές.

Ποιος θα λείπει;