Μια αυθαίρετη μονάδα χρόνου (50’00”) ορίστηκε ως η διάρκεια της θεατρικής συνάντησης ενός συγκεκριμένου αριθμού ατόμων σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Ένα ρολόι κουρδίζεται να χτυπήσει στα πενήντα λεπτά από τη στιγμή που οι ηθοποιοί θα εμφανιστούν στη σκηνή. Το ρολόι θα παραμείνει εκεί, επι σκηνής, με μόνο σκοπό να διακόψει την παράσταση ακριβώς στο πεντηκοστό λεπτό, σε σημείο που κανείς δεν γνωρίζει. Σε αυτόν το χρόνο, τέσσερις άνθρωποι διηγούνται ασταμάτητα ιστορίες όλων των ειδών σε μια παράσταση της οποίας τη δομή δε γνωρίζουν. Με αυτόν τον τρόπο, παρακολουθούν και φτιάχνουν ταυτόχρονα επί σκηνής το θέαμα, στο οποίο πρωταγωνιστούν.