Ένα σύγχρονο κοινωνικό έργο με θέμα τον έρωτα. Ένας άνδρας και δύο γυναίκες, μιλάνε για μια σχέση που μόλις τελείωσε, αναζητούν τον εαυτό τους στον έρωτα και συγχρόνως, αμφισβητούν την ίδια αυτή αναζήτηση, πασχίζουν να επικοινωνήσουν και διαπιστώνουν ότι συνήθως μονολογούν. Οι ήρωες απλώνουν τα χέρια τους και τα αισθήματά τους, αλλά νιώθουν ότι δεν είναι σε θέση να αγγίζουν πάντα το αντικείμενο της επιθυμίας τους. Γιατί ο Αγνοούμενος αποβλέπει στο όνειρο δίχως την ουτοπία, στον έρωτα δίχως την εξιδανίκευση.