Η Kunsthalle Athena φιλοξενεί τον Αυστριακό χορογράφο Michael Kliën, σε ένα τριήμερο συμμετοχικό σεμινάριο για τη χορογραφία και τις απροσδόκητες εμφανίσεις της στο κοινωνικοπολιτικό πεδίο. Συνολικά, το σεμινάριο διαρθρώνεται σε μια διάλεξη–συζήτηση για την πρώτη μέρα και ένα ακόλουθο διήμερο πρακτικό εργαστήριο.

Διάρκεια: 30 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου, 2012

Διάλεξη – συζήτηση
Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012, 20:00
«Η εκτίναξη έξω από τον πολιτισμό και μέσα στον κόσμο: η χορογραφία ως αισθητική της αλλαγής»
Διάρκεια: 1 ώρα

Ο Michael Kliën περιγράφει μια νέα ριζοσπαστική θεώρηση της χορογραφίας, ως μιας πρακτικής αποφασιστικά συνδεδεμένης με τις τωρινές κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες. Η χορογραφία ως αισθητική της αλλαγής είναι μια μελέτη πάνω στη λειτουργία και το χειρισμό των κοινωνικών αρχετύπων, των δυναμικών τους και των νέων οικολογιών. Μετρώντας περισσότερα από δέκα χρόνια εντατικής έρευνας, η διάλεξη και η ακόλουθη συζήτηση θα εμβαθύνουν στην αντίληψη της χορογραφίας ως μιας αυτοδύναμης καλλιτεχνικής συνιστώσας και μιας κριτικής δημιουργικής δύναμης, ικανής να επηρεάζει το πρόσημο των σχέσεων και της σύγχρονης πραγματικότητας.

Εργαστήριο
Σάββατο 1 & Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012, 12:00 – 18:00
«Χορογραφώντας μέσα στη φαντασία των προσωπικών θεών»
Διάρκεια: 2 ημέρες (6 ώρες καθημερινά)
Περιορισμένες θέσεις. Η κράτηση είναι απαραίτητη

Το εργαστήριο παρουσιάζει και αποκαλύπτει τη χορογραφία ως μια κατεξοχήν πολιτική δραστηριότητα, αδιόρατα συνυφασμένη με όλους εκείνους τους τρόπους που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Ιδωμένη μέσα σε ένα συνεκτικό πλαίσιο με τις υπόλοιπες κατηγορίες της ανθρώπινης γνώσης (όπως η φιλοσοφία, η φυσική, η κοινωνιολογία, η ανθρωπολογία, κ.ά.), οι συμμετέχοντες καλούνται να αναγνωρίσουν και να αναθεωρήσουν τις επιστημολογικές προϋποθέσεις που ορίζουν τη διαδικασία της δημιουργίας και της δημιουργικότητας εν γένει.

Οι δύο εκδηλώσεις είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά. Η συμμετοχή στο εργαστήριο δεν προϋποθέτει την αντίστοιχη στη διάλεξη και αντίστροφα, όμως η παρουσία και στις δύο εκδηλώσεις του σεμιναρίου θα προσφέρει μια πιο εμπεριστατωμένη γνωριμία με τις χορογραφικές θεωρίες του Michael Kliën.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, απευθυνθείτε: Απόστολος Βασιλόπουλος 6978 806178
Διεύθυνση: Κεραμεικού 28, Κεραμεικός – Μεταξουργείο
www.kunsthalleathena.org
info@kunsthalleathena.org