Το Architectural Association Athens | Istanbul Visiting School προωθεί τη λογική συνδυασμού της θεωρητικής προσέγγισης με τη πρακτική προσέγγιση απέναντι στις προκλήσεις τις οποίες η αρχιτεκτονική αντιμετωπίζει σήμερα στην σύγχρονη πολιτιστική και κοινωνική πραγματικότητα.

Σε περίοδο 15 ημερών, συγκεκριμένα στις 24-30 Μαρτίου στην Κωνσταντινούπολη και 1-7 Απριλίου στην Αθήνα, αρχιτέκτονες διαφόρων βαθμίδων εμπειρίας και γνώσεων – από φοιτητές 2ου έτους, μέχρι φοιτητές διδακτορικού και πλήρους απασχόλησης επαγγελματίες- συμμετείχαν σε ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο και ομαδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο συμμερίζεται διαφορετικές ιδέες και υποστηρίζει το σχεδιασμό μέσω συνεργασίας, έρευνας και επιδόσεων.

Κατά την διάρκεια των δύο AA Visiting Schools, τόσο οι ομάδες εκπαιδευτών όσο και οι σχεδιαστικές ομάδες ήρθαν αντιμέτωπες με την πρόκληση δημιουργίας προτάσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα, με την χρήση υπολογιστικών εργαλείων καθώς και τη χρήση ψηφιακών μηχανημάτων κατασκευής μοντέλων μέσα σε ένα πλήρως αρχιτεκτονικά πλαισιωμένο προβληματισμό.

Και στα δύο σχολεία, ο στόχος δημιουργίας ενδιαφερόντων λύσεων μέσω της χρήσης των πιο σύγχρονων τεχνολογικών μέσων επιτεύχθηκε με μεγάλη επιτυχία. Τα τελικά αποτελέσματα παρουσιάζονται όχι ως απλές ελκυστικές εικόνες επάνω στην οθόνη αλλά ως ψηφιακά αρχέτυπα γεμάτα με εξειδικευμένες πληροφορίες οι οποίες κάνουν την κατασκευή μοντέλων με ψηφιακά μηχανήματα εφικτή.

Η μαθησιακή εμπειρία ήταν εξίσου δυνατή για τους συμμετέχοντες και για τους διδάκτορες. Το να είσαι παραγωγικός, αξιόπιστος και ικανός να ολοκληρώσεις ένα έργο ήταν ευθύνη την οποία συμμερίστηκαν μαθητές και διδάκτορες. Επιπλέον, η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων προσέφερε στις διδακτικές ομάδες από Αθήνα, Κωνσταντινούπολη και Λονδίνο το όφελος της επέκτασης των εκπαιδευτικών ικανοτήτων και τον εμπλουτισμό των γνώσεων σε διεθνές επίπεδο. Η ίδια μάλιστα, η μετακίνηση από έναν τόπο στον άλλον συνέβαλε στην όλη εμπειρία. Ειδικά στην περίπτωση των φοιτητών, υπήρξε πολύ αποτελεσματική ως πρακτική εκπαίδευσης καθώς προσέφερε βαθύτερη επίγνωση των δυνατοτήτων σχεδιασμού με βάση των θεμελιωδών εννοιών και μεθόδων του AI, παρατηρώντας παράλληλα τη συστηματική προσέγγιση που εφαρμόστηκε σε δύο διαφορετικά μέρη, δύο διαφορετικών κόσμων.

Στην διάρκεια των έντονων Visiting Schools, οι συμμετέχοντες εκτέθηκαν σε ένα συστηματικό και προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα το οποίο συμπεριέλαβε σεμινάρια υπολογιστικών προγραμμάτων, πακέτα οδηγιών, διαλέξεις από διεθνώς γνωστούς επαγγελματίες καθώς και άμεση εμπειρία στην δημιουργία φυσικών αρχιτεκτονικών μοντέλων μικρής και μεγάλης κλίμακας.

Το φετινό AA Athens | Istanbul Visiting Schools ολοκληρώνεται με βλέψεις προς το επόμενο αρχιτεκτονικό συνέδριο το οποίο στοχεύει στην πραγματοποίηση ενός συνδυαστικού έργου για τα δύο μέρη, διατηρώντας παράλληλα το εγχείρημα αυτό σε υψηλό και πλήρως διανοητικά συνυφασμένο επίπεδο.

AA Athens Director: Alexandros Kallegias (Αλέξανδρος Καλλέγιας)
AA Istanbul Director:
Elif Erdine