Η Εθνική Λυρική Σκηνή στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος “Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση”, προκηρύσσει ακροάσεις για την πλήρωση κενών θέσεων στην Ορχήστρα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της ΕΛΣ. Το καλλιτεχνικό προσωπικό θα συμμετάσχει διαδραστικά στην προετοιμασία και την παρουσίαση 52 παραστάσεων της όπερας του G. Rossini “O Κουρέας της Σεβίλλης” κατά την διάρκεια των σχολικών ετών 2013-14 και 2014-15 με περιοδεία σε δημοτικά σχολεία ανά την επικράτεια.

Διευκρινίζεται ότι:
Α) Η συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα για τους επιτυχόντες απαιτεί διαθεσιμότητα για τις ανάγκες της περιοδείας.
Β) Η συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα αποκλείει συνεργασία σε σχέση με τις υπόλοιπες παραγωγές της ΕΛΣ.
Γ) Η πλήρωση των προαναφερόμενων θέσεων θα γίνει από καλλιτέχνες που θα προσληφθούν σύμφωνα με τον Ν.2273/94.

Κενές θέσεις: Βιολιά Ι (1), Βιολιά ΙΙ (1), Βιόλα (2), Βιολοντσέλο (2), Κοντραμπάσο (1), Φλάουτο (2), Κλαρινέτο (1)

Τυπικά προσόντα: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διπλώματος η Πτυχίου από το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης ή άλλο Ωδείο αναγνωρισμένο από το Κράτος, ή σχολών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος μουσικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή Ανώτερης Σχολής μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Μουσικής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε
1) ένα κομμάτι ελεύθερης επιλογής
2) εκ πρώτης όψεως μουσική ανάγνωση (Prima vista) και
3) σε ένα υποχρεωτικό έργο που καθορίζεται για κάθε όργανο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έργα, πατήστε εδώ.

Ημερομηνία ακροάσεων: 4 και 5 Δεκεμβρίου 2013, ώρα: 13:00
(Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν με αλφαβητική σειρά.)

Τόπος ακρόασης: Αρχιμήδους 16, 177 78 Καλλιθέα

Υποβολή αιτήσεων μέχρι και 26/11/2013 και ώρα 14.00 στις υπηρεσίες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και συγκεκριμένα στο Πρωτόκολλο της ΕΛΣ, το οποίο βρίσκεται στα Γραφεία Διοίκησης (Πανεπιστημίου 39, 3ος όροφος, 105 64, Αθήνα), κατά τις ώρες 08.00-14.00, από Δευτέρα έως Παρασκευή (τηλ. επικοινωνίας 210-3711330). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν, εκτός από την αίτηση υποψηφιότητας, την οποία θα προμηθεύονται από το Πρωτόκολλο της ΕΛΣ, τα ακόλουθα:
1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
2. Τίτλους σπουδών (γνήσια ή επικυρωμένα αντίγραφα από τη σχετική αρμόδια αρχή).
3. Αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας του υποψηφίου.