Από τις 15 Οκτωβρίου στο Βρυσάκι Χώρο Τέχνης και Δράσης, χάρη στην ανιδιοτελή προσφορά 30 εθελοντών διδασκόντων, οικοδομείται καθημερινά μια κοινότητα δυναμικής αλληλοβοήθειας.

Από τις 10 Νοεμβρίου, ένας νέος κύκλος σεμιναρίων ξεκινά, δωρεάν και ανοιχτά προς το κοινό. Επαγγελματίες παραδίδουν μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης που στόχο έχουν την απόκτηση δεξιοτήτων πολύτιμων για την αγορά εργασίας. Τα σεμινάρια αφορούν στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με πολλές εκφάνσεις της πολιτιστικής παραγωγής, προώθησης και διαχείρισης, καθώς και με τις νέες τεχνολογίες.

Στόχος του Industry είναι μέσα σε ένα χρόνο να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες και να τους δώσει όλα τα εφόδια, ώστε σε δεύτερο επίπεδο να μπορούν να επιτύχουν σε όλους τους διαφορετικούς τομείς της πολιτιστικής παραγωγής και διαχείρισης και να συνεργαστούν με μεγάλους πολιτιστικούς φορείς της Ελλάδας και μετέπειτα του εξωτερικού.

Το πρόγραμμα Industry θα διαμορφωθεί σε τέσσερις κύκλους και θα έχει διάρκεια ενός έτους. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα διαμορφωθεί ως εξής:

 • Κύκλος 1 (Νοέμβριος 2012 – Ιανουάριος 2013)
  Δημιουργία Φακέλου για την Παραγωγή Πολιτιστικού Έργου
 • Κύκλος 2 (Φεβρουάριος – Απρίλιος 2013)
  Συναντήσεις και Επαφή με τους Φορείς
 • Κύκλος 3 (Μάιος – Ιούνιος 2013)
  Συνεργασία με τους φορείς της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του Athens Fringe Live 2013
 • Κύκλος 4 (Ιούλιος – Δεκέμβριος 2013)
  Προώθηση επιλεγμένων έργων στο εξωτερικό

Η εγγραφή στο σύνολο του κύκλου των σεμιναρίων είναι δωρεάν για όλους με απλή εγγραφή (δωρεάν) στο www.fringenet.gr. Πληροφορίες στο fringe@sinthesis.gr ή στο 210 3390447.