Από 28 Ιανουαρίου, κάθε Τρίτη και Παρασκευή, πραγματοποιούνται μαθήματα ακροβατικών εδάφους στο studio του Κινητήρα, με εισηγήτρια τη Λία Χαμηλοθώρη.

Μέσα από αυτές τις συναντήσεις κάνουμε μια πρώτη γνωριμία με την ακροβατική κίνηση και τα βασικά χαρακτηριστικά της. Έπειτα από κατάλληλη ενδυνάμωση και διατάσεις προσπαθούμε να περάσουμε βάρος στα χέρια και να παίξουμε με τη βαρύτητα.

Ποιος είναι ο ρόλος του κέντρου βάρους του σώματος σε όλες τις εκφάνσεις της ακροβατικής και πώς μπορούμε να το χειριστούμε σε ανάποδες και πρωτότυπες θέσεις;

Πώς μπορεί ένα άλλο σώμα να με στηρίξει και να οδηγήσει σε αυτές τις θέσεις;

Βασικός μας στόχος είναι να ξεπεράσουμε το φόβο που προκαλούν οι ανάποδες θέσεις και μετέπειτα να εξοικειωθούμε με αυτές.

Τα πόδια φεύγουν από το πάτωμα και αναλαμβάνουν δράση τα χέρια!

Πληροφορίες σεμιναρίου:
Έναρξη: 28 Ιανουαρίου 2014
Πότε: Τρίτη 12.00-13.30 & Παρασκευή 18.30-20.00

Πού: Κινητήρας Studio-Artistic Residency Centre
Διεύθυνση: Ερεχθείου 22, Ακρόπολη
Τηλ: 210 9248328
[email protected]