Το Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου διοργανώνει διεπιστημονική ημερίδα με τίτλο «Ο Performer στον 21ο  αιώνα» (The Performer in the 21st Century), τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Κεντρικός άξονας της ημερίδας είναι η παρουσίαση των δομικών συσχετισμών ανάμεσα στην περφόρμανς, τις εικαστικές τέχνες, τις νέες τεχνολογίες, την επιστήμη, τη βιο-τέχνη (bio-art) και τη χορογραφική έρευνα προκειμένου να διερευνηθούν οι μετασχηματισμοί καθώς και οι μετατοπίσεις του ρόλου του performer στον 21ο αιώνα. Εστιάζοντας στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και έρευνα παρουσιάζεται το έργο έξι ελληνικών ομάδων καθώς και καλλιτεχνών και θεωρητικών που πειραματίζονται με νέες χρήσεις των ψηφιακών μέσων στη σκηνογραφία και στα εικαστικά, με νέους τρόπους συνεργασίας και αναπαράστασης, με νέες δραματουργικές στρατηγικές και τρόπους δημιουργίας χρονικών και χωρικών συσχετισμών σε σχέση με την performance art.

Σκοπός της ημερίδας είναι η επαναπροσέγγιση του σώματος και του performer ως κεντρικού σημείου της σκηνικής αλλά και της εικαστικής δημιουργίας καθώς και η σύμπραξη των παραστατικών και εικαστικών τεχνών στη σκηνή, στον εκθεσιακό αλλά και στον δημόσιο χώρο. Η ημερίδα έχει ως στόχο να προάγει τον γόνιμο καλλιτεχνικό και διεπιστημονικό κριτικό διάλογο και να ενισχύσει τη διεύρυνση των οριζόντων και των δεσμών της παγκόσμιας κοινότητας των παραστατικών και εικαστικών τεχνών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες καταξιωμένων ελλήνων και ξένων θεωρητικών με τη διευρυμένη συμμετοχή καλλιτεχνών, εικαστικών και περφόρμερς, των οποίων το έργο έχει διατομεακές συνεπαγωγές και συνάφεια ως προς το θέμα της ημερίδας, τόσο σε πρακτικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της διεπιστημονικής ημερίδας «Ο Performer στον 21ο αιώνα».

Πληροφορίες
«Ο Performer στον 21ο αιώνα»
Δευτέρα 30 Μαρτίου από τις 10:00 έως τις 18:00
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
Πειραιώς 206, 17778, Ταύρος
Είσοδος ελεύθερη

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες & κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο: +30 210 3303149 ή ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις itigr@otenet.groffice@ hellastheatre.gr