Το Ίδρυμα Ωνάση, στο πλαίσιο του Προγράμματος για την οικονομική ενίσχυση των ελληνικών σπουδών σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, χρηματοδοτεί τη διδασκαλία των Αρχαίων, των Νέων Ελληνικών και της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Bogazici της Τουρκίας, από το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996. Το Ίδρυμα επίσης χρηματοδοτεί τη διδασκαλία της Βυζαντινής Ιστορίας από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003, καθώς και τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής και Βαλκανικής Ιστορίας από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004. Το 2010, το Ίδρυμα Ωνάση αποφάσισε να χρηματοδοτήσει δύο θέσεις διδασκαλίας για τις ανάγκες του τμήματος Ιστορίας του Πανεπιστημίου. Οι δύο θέσεις αφορούν στη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας ή/και της Κλασικής Αρχαιολογίας και στη διδασκαλία της Αρχαίας και Νέας Ελληνικής Γλώσσας (η θέση αυτή θα συμπληρώνει την ήδη υπάρχουσα).

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά στη συνέχιση της χρηματοδότησης της θέσης για τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας και / ή της Κλασικής Αρχαιολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν λεπτομερή φάκελο με τα ακαδημαϊκά διαπιστευτήρια τους μέχρι τις 15 Απριλίου 2013.

Τα μαθήματα για τον καθηγητή που τελικά θα επιλεγεί για τη θέση που περιγράφεται παραπάνω, θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο του 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.