Το Ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος” προσφέρει περιορισμένο αριθμό θέσεων για απόκτηση πρακτικής εμπειρίας, με συμμετοχή στην κατασκευή και τον λειτουργικό προγραμματισμό του έργου Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Η πρακτική άσκηση για κάθε προσφερόμενη θέση πραγματοποιείται 2 φορές το χρόνο και η διάρκεια του κάθε προγράμματος είναι 5-6 μήνες. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής, για συμμετέχοντες που κατοικούν εκτός Αθηνών, αποτελούν ευθύνη του εκπαιδευόμενου. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές θα λαμβάνουν αμοιβή και θα ασφαλίζονται.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική περιγραφή κάθε θέσης θα βρείτε εδώ:

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Κέντρο Επισκεπτών

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Διαχείριση Έργου (Project Management)

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στην Αρχιτεκτονική Τοπίου

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Μηχανολόγων Μηχανικών

Μπορείτε να υποβάλετε τις αιτήσεις σας έως την Παρασκευή 16 Αυγούστου 2013 (για την Πρακτική Άσκηση στο Κέντρο Επισκεπτών έως την Τετάρτη 31 Ιουλίου), στην ηλεκτρονική διεύθυνση internships@SNFCC.org.