Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί για πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή“.

Το εν λόγω ΠΜΣ εστιάζει στη διδασκαλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο συνδυαστικών θεμάτων της σύγχρονης ψηφιακής και διαδραστικής τέχνης και της τεχνολογίας του ήχου και της εικόνας. Με αυτό τον τρόπο παρέχει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να θεμελιώσουν συναφείς γνώσεις και δεξιότητες και, παράλληλα, να καλλιεργήσουν το απαιτούμενο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο ώστε να είναι σε θέση να εκφραστούν δημιουργικά στο χώρο της ψηφιακής οπτικοακουστικής τέχνης.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή» στις εξής κατευθύνσεις εξειδίκευσης:
-Δημιουργία και Επικοινωνία στις Οπτικοακουστικές Τέχνες
-Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης και Οπτικοακουστικής Τέχνης

Η συνολική χρονική διάρκεια σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία εξάμηνα. Τα μαθήματα διδάσκονται κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα και περιλαμβάνουν διαλέξεις, πλαισιωμένες από ερευνητικές, δημιουργικές και εργαστηριακές δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξάμηνου οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ ανά κατεύθυνση είναι 17. Οι ενδιαφερόμενοι για εισαγωγή στο ΠΜΣ μπορούν να υποβάλλουν ταχυδρομικώς αίτηση και ολοκληρωμένο φάκελο υποψηφιότητας μέχρι και την 10η Ιουλίου 2015 (ημερομηνία πρωτοκόλλησης από την γραμματεία του Τμήματος).

Δείτε το Πρόγραμμα Σπουδών 2015-2016.