Το Εικαστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης Ιnspire διανύει τη δεύτερη χρονιά υλοποίησής του, προσκαλώντας τρεις διακεκριμένους καλλιτέχνες: τον Franck Bragigand, τον Peter Kogler και την Μαρία Παπαδημητρίου. Ο καθένας τους θα υλοποιήσει καλλιτεχνικό εργαστήρι διάρκειας μιας εβδομάδας στους χώρους του Μουσείου, ενώ θα υπάρξουν και κοινές μέρες ανταλλαγής ιδεών και πρακτικών για τους συμμετέχοντες και των τριών εργαστηρίων.

Στη διάρκεια του φεστιβάλ θα διενεργηθεί το καλλιτεχνικό εργαστήριο, στρογγυλή τράπεζα, παρουσιάσεις των τριών προσκεκλημένων καλλιτεχνών, έκθεση έργων τους, καθώς και έκθεση των παραγόμενων στο εργαστήριο έργων. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 6 Δεκεμβρίου 2013.

Θέμα:
H Μεταμόρφωση της εμπειρίας στο χώρο του μουσείου. Η Μεταμόρφωση οικιακών αντικειμένων σε αντικείμενα άμυνας (ή επίθεσης). Η Μεταμόρφωση συλλογικών πρακτικών σε τέχνη: Η Μεταμόρφωση ως καλλιτεχνική τακτική είναι στο επίκεντρο του φεστιβάλ Inspire 2013.

Συμμετοχή:

Στο εργαστήριο είναι σκόπιμο να συμμετάσχουν φοιτητές καλών τεχνών που διανύουν το τελευταίο έτος των σπουδών τους ή απόφοιτοι (που δεν έχουν ξεπεράσει 5 έτη από το έτος αποφοίτησής τους), οι οποίοι πρωτίστως εκδηλώνουν ειδικό ενδιαφέρον για συμμετοχικές, εργαστηριακές εκπαιδευτικές διαδικασίες.

Διαδικασία Αίτησης Συμμετοχής:

Στο εργαστήριο θα γίνουν δεκτές αιτήσεις υποψήφιων συμμετεχόντων που θα περιλαμβάνουν:
1. Φόρμα συμμετοχής: σ’ αυτήν, πέρα από τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψηφίου, πρέπει να συμπληρωθεί ένα κείμενο σχετικά με το έργο του, καθώς και τα κίνητρα συμμετοχής στο Inspire 2013, που θα αξιολογηθεί ιδιαιτέρως. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει στην ομάδα συγκεκριμένου καλλιτέχνη από τους τρεις, είναι σκόπιμο να το δηλώσει στο κείμενό του και να το αιτιολογήσει, χωρίς, ωστόσο, η προτίμησή του αυτή να είναι δεσμευτική για την επιτροπή επιλογής των τελικών υποψηφίων. Η φόρμα είναι διαθέσιμη online στην ιστοσελίδα του Μουσείου.
2. Οπτικό υλικό πρόσφατης δουλειάς του καλλιτέχνη: έως δέκα (10) φωτογραφίες πρόσφατης δουλειάς σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή μεγέθους Α4. Προαιρετικά, οι καλλιτέχνες μπορούν να υποβάλουν και portfolio σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή

Οι αιτήσεις παραδίδονται έως τις 20 Οκτωβρίου 2013 στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, Εγνατία 154 (εντός ΔΕΘ), 546 23 Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη “Φεστιβάλ Inspire”. Εναλλακτικά, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση mmcart@mmca.org.gr, με την ένδειξη “Φεστιβάλ Ιnspire”

– Οι φάκελοι των υποψηφίων δεν επιστρέφονται, παρά μόνο αν ζητηθούν από τους ίδιους.

– Η επιτροπή επιλογής των υποψηφίων συμμετεχόντων θα εξετάσει τους φακέλους και θα αξιολογήσει τη συμβατότητά τους προς το ύφος και το περιεχόμενο του Inspire 2013, χωρίς να υποχρεούται να δικαιολογήσει δημοσίως τις επιλογές της. Τα ονόματα των τελικών συμμετεχόντων θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του μουσείου, ενώ οι ίδιοι θα ειδοποιηθούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που θα έχουν δηλώσει.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2310 240 002 (Γιάννα Ματζαρλή, Θεανώ Ντόβα, Αλέξιος Παπαζαχαρίας).