Η οµάδα p_public, υπό την αιγίδα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Χανίων, διοργανώνει και φέτος για 5η συνεχή χρονιά, το φεστιβάλ p_public 2014. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σας καλούν να προβληµατιστείτε, να εκφραστείτε και να συµµετάσχετε ενεργά στις δηµόσιες συζητήσεις και στα δρώµενα που θα πραγµατοποιηθούν στην πόλη των Χανίων το τριήµερο 6 – 8 Ιουνίου 2Ο14.

Με στόχο την ανανέωση του φεστιβάλ, αυτή τη φορά θα επικεντρωθούµε στην ανάδειξη των χωρικών και ανθρωπογενών προεκτάσεων του δηµόσιου χώρου, µέσω συζητήσεων που θα προσπαθήσουµε να πραγµατοποιηθούν σε δηµόσιους ανοικτούς χώρους της πόλης και δράσεων που σκοπό θα έχουν την ενεργή συµµετοχή του χρήστη.

Στη φετινή συνάντηση, διαπραγµατευόµαστε τη χωρική συµπεριφορά και την επίδραση των οµαδικών δράσεων, τόσο στους χρήστες όσο και στο δηµόσιο χώρο. Όλο και περισσότερες οµάδες δραστηριοποιούνται στο δηµόσιο χώρο, αποσκοπώντας στην πολύπλευρη αξιοποίησή του και στη δηµιουργία εν δυνάµει προσωπικών “τόπων” µέσα σε αυτόν. Αυτές οι συλλογικές και οι συνεργατικές δράσεις καλλιεργούν µια δυναµική διαφορετικής χρήσης και ταυτόχρονα επαναπροσδιορίζουν τη σχέση των πολιτών τόσο µεταξύ τους, όσο και µαζί του. Οι οµάδες, στον ψηφιακό, στο φυσικό και σε χώρους που προκύπτουν από την αλληλοεπικάλυψή τους, δρουν και αλληλεπιδρούν, προκαλώντας τους συνεχείς µεταβολές.

• Με ποιούς τρόπους οι δράσεις αυτές συµβάλλουν στη διαµόρφωση του δηµόσιου χώρου σε σχέση µε τη στιγµή της δράσης αλλά και µακροπρόθεσµα;
• Κατά πόσο οι συλλογικές δράσεις επηρεάζουν τη συµπεριφορά και την αντίληψη του χρήστη ως συνεργάτη σε µια συλλογική διαδικασία, αλλά και ως άτοµο;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το φεστιβάλ, καθώς και για εθελοντική συµµετοχή, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.p-public.gr ή επικοινωνήστε µε το: info@p-public.gr

Για δηλώσεις συµµετοχής στις διαλέξεις στείλτε την αίτηση συµµετοχής που θα βρείτε στο site στο lectures@p-public.gr

Για δηλώσεις συµµετοχής στα δρώµενα στείλτε την αίτηση συµµετοχής που θα βρείτε στο site στο events@p-public.gr

Εάν θέλετε να στηρίξετε οικονοµικά την προσπάθειά, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το: funds@p-public.gr

∆ηλώσεις συµµετοχής έως τις 7 Απριλίου 2014