Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας (ΜΧΠΠΑ) και η πρωτοβουλία Ιmagine the City, συνεργατικός σχηματισμός για την ανάδειξη της ταυτότητας του τόπου και την αστική αναγέννηση, διοργανώνουν το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Marketing & Branding Τόπου (30 Μαρτίου-1 Απριλίου 2012). Η πρώτη Συνάντηση Ελλήνων, εντός και εκτός συνόρων, από την ακαδημαϊκή κοινότητα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους επαγγελματικούς χώρους του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας, της αρχιτεκτονικής και της πολεοδομίας, της γραφιστικής, του επιχειρείν, του τουρισμού, του εμπορίου, της πολιτιστικής διαχείρισης, θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο, στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Στόχος της Συνάντησης είναι η οριοθέτηση και η διάχυση της γνώσης του αντικειμένου και κυρίως η δημιουργία συνθηκών διάλογου και συνεργασίας μεταξύ επιστημόνων, ειδικευμένων συμβούλων, δημιουργών και εκπρόσωπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, αλλά και η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.

Ο θεματικός πυρήνας της Συνάντησης αναδεικνύει τη σχέση τοπικής ανάπτυξης, χωρικού σχεδιασμού και επικοινωνίας. Ο σχεδιασμός της προβολής ενός τόπου ή μιας χώρας, η διαχείριση προορισμού, η χρήση εφαρμογών e-marketing και η διαμόρφωση της τοπικής ταυτότητας, θα βρεθούν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου στο επίκεντρο της επιστημονικής συζήτησης. Παράλληλα με το επιστημονικό συνέδριο μία σειρά από παράλληλες εκδηλώσεις στην πόλη του Βόλου θα απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό, κατοίκους και επισκέπτες της πόλης στοχεύοντας στην ενημέρωση και την ενθάρρυνση συμμετοχής των πολιτών.

Οι Εισηγήσεις ανά Θεματικό Αξονα

1ος: Το Marketing και Branding Τόπου ως εργαλεία στην ανάπτυξη των πόλεων και των περιφερειών: Στρατηγική ανάπτυξη της Ταυτότητας του Τόπου

2ος: Η κοινωνία των πολιτών στις διαδικασίες του Marketing και Branding Τόπου: Συμμετοχικός σχεδιασμός, συντονισμός εταίρων και επίλυση συγκρούσεων

3ος: Ο τοπικός πολιτισμός και τα φεστιβάλ ως στοιχεία της Προβολής της Ταυτότητας του Τόπου

4ος: Η σύνδεση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης με την προβολή της ταυτότητας των προορισμών

5ος: Marketing και Branding Τόπου για την προσέλκυση επενδυτών και επιχειρήσεων

6ος: Η εφαρμογή και η αξιολόγηση του αποτελέσματος των διαδικασιών Marketing και Branding Τόπου

7ος: Η Eικόνα του Tόπου (αρχιτεκτονική, urban design, communication design, logo design)

8ος: Ερευνητικά εργαλεία και μέθοδοι αξιολόγησης στρατηγικών

9oς: Nation Branding: η διεθνής προβολή της Ελλάδας

10ος: Place e-marketing. Κοινωνική δικτύωση. Διεθνή δίκτυα

Εγγραφή – Εισιτήρια €50-170

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στρατηγικής Προβολής και Ταυτότητας Τόπου.