Το ανοιχτό κάλεσμα αφορά σε καλλιτέχνες, ακαδημαϊκούς, επιστήμονες, δημιουργικούς επαγγελματίες κτλ. έως 35 ετών και τους δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τις επικαλυπτόμενες περιοχές μεταξύ διαφορετικών ανεξάρτητων πεδίων, να προτείνουν μια έκθεση διεπιστημονικού περιεχομένου και να την πραγματοποιήσουν στους εκθεσιακούς χώρους του metamatic:taf. Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα έχει τη δυνατότητα να συνδιαλλαγεί με το ιδιαίτερο κοινό του metamatic:taf και να παρακολουθήσει τον αντίκτυπο των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων, ιδεών και γνώσεών του.

Ο επιμελητής ή η επιμελητική ομάδα που θα επιλεγεί θα υλοποιήσει την έκθεση που έχει προτείνει και θα λάβει χρηματική αποζημίωση 500 ευρώ. Το metamatic:taf παρέχει τεχνικό εξοπλισμό, αναλαμβάνει την επικοινωνία της έκθεσης και καλύπτει τα έξοδα λειτουργίας του χώρου. Το metamatic:taf δεν αναλαμβάνει έξοδα παραγωγής της έκθεσης, ούτε έξοδα μεταφοράς και ασφάλειας των έργων.

Tο αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα ανακοινωθεί στις 20 Δεκεμβρίου στο website του metamatic:taf, www.metamatictaf.gr, και μέσω e-mail στους συμμετέχοντες. Βασικά κριτήρια αξιολόγησης θα είναι η ιδέα της έκθεσης, η ευρηματικότητα στη σύνθεση των διαφορετικών πεδίων καθώς και η δημιουργική αξιοποίηση των εκθεσιακών χώρων του metamatic:taf.

Η πρόταση που θα επιλεγεί θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 24.01-24.02.2013.

Στοιχεία που θα συνοδεύουν την αίτηση

 • Προσωπικά στοιχεία
  -Στοιχεία επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο και email)
  -Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα
  -Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Επιμελητική πρόταση
  -Τίτλος έκθεσης
  -Κείμενο που θα διατυπώνει και θα επεξηγεί την ιδέα της έκθεσης (400-600 λέξεις)
  -Λίστα συμμετεχόντων δημιουργών που θα περιλαμβάνει σύντομα βιογραφικά σημειώματα (έως 100 λέξεις)
  -Σε περίπτωση που τα έργα προϋπάρχουν, φωτογραφία των έργων, μέσο και διαστάσεις
  -Σε περίπτωση που τα έργα δημιουργηθούν για την έκθεση, σύντομη περιγραφή τους
  -Σχεδιάγραμμα της έκθεσης βάσει των κατόψεων των εκθεσιακών χώρων του metamatic:taf. Οι κατόψεις θα αποστέλλονται στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήματός τους μέσω e-mail (info@theartfoundation.gr)

Η υποβολή των προτάσεων μπορεί να γίνει μόνο ηλεκτρονικά σε μορφή pdf, με αποστολή e-mail με θέμα “INTERDISCIPLINARY OPEN CALL” στο info@theartfoundation.gr. Οι προτάσεις μπορούν να κατατεθούν είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά και η προθεσμία αποστολής είναι τα μεσάνυχτα της 13ης Δεκεμβρίου 2012.