Η Οργάνωση Γη προσφέρει σε στελέχη ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων – Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων 2 υποτροφίες στα προγράμματα του τεχνολογικού ινστιτούτου ΑΙΤ που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Kennedy School του Harvard University, αποκλειστικά για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.
Η ενέργεια αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της αποστολής της Οργάνωση Γη για την ενίσχυση των ελληνικών ΜΚΟ αλλά και τη μεταξύ τους συνεργασία. Η Οργάνωση Γη, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της εποχής και της επικαιρότητας και θεωρώντας επιτακτική την ανάγκη για ενδυνάμωση των ελληνικών ΜΚΟ ώστε να γίνουν βιώσιμες και ανταγωνιστικές στο διεθνές περιβάλλον, συνεισφέρει στη δια βίου εκπαίδευση των στελεχών τους.
Συγκεκριμένα, οι υποτροφίες αφορούν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στελεχών “The Art and Science of Negotiation” που θα πραγματοποιηθεί για ένατη συνεχόμενη φορά στις 29-31 Μαΐου και το πρόγραμμα ανώτατων στελεχών “Leading in Times of Crisis” το οποίο θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στις 7-8 Ιουνίου.
Ο εισηγητής και των δύο προγραμμάτων είναι ο Dr. Brian Mandell, Καθηγητής και Διευθυντής στο Kennedy School Negotiation Project του Harvard University. Διδάσκει εδώ και 16 χρόνια θέματα όπως η διαπραγμάτευση, η επίλυση της σύγκρουσης και ο σχεδιασμός σεναρίων και έχει εκπαιδεύσει ανώτερα και ανώτατα διευθυντικά στελέχη των μεγαλύτερων εταιρειών παγκοσμίως.
Η επιλογή θα γίνει με τα κριτήρια που θέτουν το AIT και ο Dr Mandell για τη συμμετοχή στα προγράμματα και οι αιτήσεις θα γίνονται απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των προγραμμάτων, επιλέγοντας στο «Type of Participation» το Organization Earth.

Πληροφορίες για τo AIT
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 210 2325380 και 210 2388275 και στο email: communication@organizationearth.org ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας.