Επιμέλεια: Ελ.Γ.

Αυξημένη επισκεψιμότητα και αντίστοιχη αύξηση στα έσοδα παρουσίασαν τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι της χώρας μας, σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή για το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Με το Μουσείο της Ακρόπολης, αλλά και τον αρχαιολογικό της χώρο να κατέχουν, όπως θα ήταν αναμενόμενο, τα πρωτεία, οι τάσεις δείχνουν να είναι γενικά αυξητικές.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στα Μουσεία, οι επισκέπτες τους αυξήθηκαν κατά 2,9% κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2016 (σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2015) και παρουσιάζουν αύξηση των εισπράξεων κατά 2,3%. Μόνο το μήνα Μάρτιο οι επισκέπτες αυξήθηκαν κατά 1,2% και τα έσοδα παρουσίασαν αύξηση κατά 15% (σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2015).

Ακρόπολη

Στους αρχαιολογικούς χώρους το πρώτο τρίμηνο του 2016 σημειώθηκε αύξηση των επισκεπτών (με εισιτήριο) κατά 8,5% αλλά και αύξηση κατά 26,4% των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου. Αντίστοιχα και οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 9,8% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς. Ενώ, μόνο για το μήνα Μάρτιο οι εισπράξεις στους αρχαιολογικούς χώρους παρουσίασαν αύξηση κατά 32%.

Η έρευνα της Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων παράγει συνεχώς από το 1970 μηνιαία στοιχεία και κατ’ επέκταση ετήσια. Η  ΕΛΣΤΑΤ προβαίνει στην πινακοποίηση των στοιχείων που αφορούν στα Μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους σε ολόκληρη την Ελλάδα.