Kείμενο: Μαριγώ Σιάκκα

Η Women Act, σε συνεργασία με την Career in Progress, διοργανώνει για ακόμη μια φορά την Ακαδημία Ηγεσίας. Πρόκειται για μια διήμερη διαδικτυακή συνάντηση που έχει στόχο να υποστηρίξει τις συμμετέχουσες να αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία για να διαχειριστούν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά τη δημόσια επαγγελματική τους εικόνα.

«Η Ακαδημία Ηγεσίας είναι μία από τις δράσεις “υπογραφή” της οργάνωσης Women Act»

Η Μαρία Γιαννιού, Empowerment & Leadership Coach και Corporate Trainer και συνιδρύτρια της Women Act, μας μιλά τόσο για την Ακαδημία Ηγεσίας όσο και για τη γενικότερη δράση της οργάνωσης που στοχεύει στη γυναικεία ενδυνάμωση.

Μαρία θέλεις να μας πεις λίγα λόγια για την οργάνωση Women Act;

H Women Act είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση που διεκδικεί το δικαίωμα των γυναικών στις ίσες ευκαιρίες. Ιδρύθηκε το 2017 από 8 γυναίκες που μοιράζονται το κοινό όραμα της ισότητας μεταξύ των φύλων. Σκοπός της οργάνωσης είναι η ενδυνάμωση των γυναικών έτσι ώστε να αναπτύξουν πλήρως τις κοινωνικές, πολιτισμικές, πολιτικές, οικονομικές κι επιχειρηματικές δυνατότητές τους. Για τον λόγο αυτό, υποστηρίζει γυναίκες από όλους τους επαγγελματικούς χώρους και όλα τα κοινωνικά στρώματα ανεξαρτήτως ηλικίας. Σταθερή επιδίωξη της Women Act αποτελεί η ισότιμη ανάδειξη των γυναικών στη δημόσια σφαίρα και τα κέντρα λήψης αποφάσεων καθώς και η υποστήριξή τους στο να διεκδικούν περισσότερες θέσεις ευθύνης και ηγεσίας.

«Η Women Act βασίζει το έργο της στο τρίπτυχο δικτύωση-εκπαίδευση-ευαισθητοποίηση»

Ποια πιστεύεις ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει μια γυναίκα σήμερα;

Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη πρόκληση, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, είναι η ασυνείδητη, ή αρκετές φορές συνειδητή, αναπαραγωγή και διαιώνιση των άρρητων και ρητών έμφυλων στερεοτύπων, κυρίως αναφορικά με τους ρόλους και τις προσδοκίες που έχει το κοινωνικό σύνολο για τα φύλα. Κι εδώ αναφέρομαι όχι μόνο στα εμπεδωμένα στερεότυπα που αναπαράγουν οι άνδρες για τις γυναίκες, αλλά και στις πεποιθήσεις και στερεότυπα που αναπαράγουμε κι εμείς οι ίδιες. Θεωρώ, άρα, απαραίτητη τη διαδικασία διαρκούς αναστοχασμού και αμφισβήτησης των αντιλήψεών μας σχετικά με τα φύλα και τους καθιερωμένους ρόλους.

Αυτή την περίοδο η Women Act διοργανώνει την Ακαδημία Ηγεσίας, που στόχο έχει την ενδυνάμωση της επαγγελματικής εικόνας των γυναικών. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο περισσότερο για αυτή τη δράση σας;

Η Ακαδημία Ηγεσίας είναι μία από τις δράσεις “υπογραφή” της οργάνωσης. Η Women Act βασίζει το έργο της στο τρίπτυχο δικτύωση-εκπαίδευση-ευαισθητοποίηση. Η δικτύωση γίνεται μέσω των μηνιαίων δράσεών μας, Women Act Aperitifs, όπου καλούμε ως ομιλήτρια μια γυναίκα που θαυμάζουμε και της οποίας η ιστορία και η πορεία μπορεί να εμπνεύσει κι άλλες γυναίκες. Η ευαισθητοποίηση γίνεται μέσω των διάφορων προωθητικών ενεργειών που διοργανώνουμε. Αυτήν την περίοδο η πρωτοβουλία μας “Όχι Μόνο Άνδρες | No More Manels” έχει ως στόχο να δώσει βήμα σε μεγαλύτερο αριθμό γυναικών ως ομιλήτριες στα πάνελς των εκδηλώσεων και συνεδριών που διοργανώνονται στην ελληνική περιφέρεια. Τέλος, η εκπαίδευση αφορά στις Ακαδημίες Ηγεσίας. Πρόκειται για διαδραστικά workshops, συνήθως διήμερης διάρκειας, που έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τις συμμετέχουσες να αναπτύξουν soft skills σε διάφορους τομείς, όπως η αυτοηγεσία, η επικοινωνία, η διαχείριση συγκρούσεων, η συνεργασία, η αυτοπροώθηση και άλλα πολλά.

«Η συνεργασία και η αλληλουποστήριξη είναι απαραίτητα συστατικά της έννοιας της συμπεριληπτικής ηγεσίας, στην οποία πιστεύουμε στη Women Act»

Γιατί πιστεύεις ότι σήμερα είναι τόσο αναγκαία η δράση οργανισμών που στοχεύουν στην επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών;

Θεωρώ ότι αυτό που είναι αναγκαίο είναι η προσφορά ενός πλαισίου, το οποίο μπορεί να συνοδεύει τη γυναίκα επαγγελματία σε όλη της την καριέρα. Το πλαίσιο αυτό μπορεί να εμπεριέχει δράσεις mentoring για τις γυναίκες που κάνουν τα πρώτα επαγγελματικά τους βήματα, δράσεις δια βίου μάθησης, για τις γυναίκες που επιθυμούν να αποκτήσουν νέες ή να ενδυναμώσουν τις ήδη υπάρχουσες δεξιότητές τους και δράσεις δικτύωσης, καθώς η συνεργασία και η αλληλουποστήριξη είναι απαραίτητα συστατικά της έννοιας της συμπεριληπτικής ηγεσίας, στην οποία πιστεύουμε στη Women Act.

«Το ζήτημα είναι οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των γυναικών»

Πώς πιστεύεις ότι θα μπορούσε να ενισχυθεί η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα;

Σαφώς, η γυναικεία επιχειρηματικότητα είναι πολυσύνθετη. Απαιτεί, κατά την άποψή μου, ενέργειες τόσο από το κράτος όσο και από τον ιδιωτικό τομέα αλλά και τον χώρο της κοινωνίας των πολιτών. Το ζήτημα είναι οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των γυναικών. Αυτό προαπαιτεί μια ορθή καταγραφή των αναγκών έπειτα από συλλογή δεδομένων που βασίζονται στο φύλο. Σε αυτόν τον τομέα, η Ελλάδα υστερεί σημαντικά. Ήρθε η στιγμή, θεωρώ, να συλλέξουμε έμφυλα δεδομένα οριζόντια, έτσι ώστε να αποκτήσουμε μια αντιπροσωπευτική εικόνα της ελληνικής επιχειρηματικής πραγματικότητας και όχι μόνο. Είναι, συχνά, άσκοπο να προωθούμε προτάσεις που είτε δεν βασίζονται καθόλου σε δεδομένα, είτε βασίζονται σε δεδομένα που ανταποκρίνονται στο 1/2 του πληθυσμού, ήτοι τους άνδρες.

Ποια είναι η πραγματικότητα σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα;

Θα έλεγα ότι στον ιδιωτικό τομέα, το μισθολογικό χάσμα είναι μια πραγματικότητα. Οι γυναίκες στην ΕΕ κερδίζουν περίπου 15% λιγότερο ανά ώρα εργασίας από τους άνδρες. Στην Ελλάδα η διαφορά ανέρχεται στο 12,5%. Βέβαια, δεν είναι απλό να ερμηνεύσουμε τους αριθμούς. Το μειωμένο μισθολογικό χάσμα δεν εγγυάται και λιγότερη έμφυλη ανισότητα. Αντιστοίχως, οι διαφορές στον μισθό έχουν άμεση συνάφεια με τα ποσοστά γυναικών που εργάζονται με μερική απασχόληση ή σε συγκεκριμένο αριθμό επαγγελμάτων. Αυτό είναι ακόμα πιο ανησυχητικό καθώς περισσότερες γυναίκες από ότι άνδρες ολοκληρώνουν πανεπιστημιακές σπουδές. Ωστόσο, η επαγγελματική εξέλιξη δημιουργεί διαφορές, με τη διαφορά αμοιβών μεταξύ των φύλων να διευρύνεται με την ηλικία. Μια άμεση συνέπεια του μισθολογικού χάσματος είναι το γεγονός ότι οι γυναίκες αποταμιεύουν λιγότερα χρήματα, διεκδικούν χαμηλότερες συντάξεις και βρίσκονται πιο εκτεθειμένες στη φτώχεια από ό,τι οι άνδρες.

«Μέχρι στιγμής ο εργασιακός χώρος έχει δημιουργηθεί από άνδρες και ανταποκρίνεται ή εξυπηρετεί περισσότερο τις ανάγκες των ανδρών»

Πόσο μακριά πιστεύεις ότι είμαστε από την έμφυλη ισότητα στην εργασία;

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έρευνας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ σχετικά με το έμφυλο χάσμα για το 2021, ο ρυθμός της προόδου προς την ισότητα των φύλων έχει υποχωρήσει τραγικά. Συγκεκριμένα, το συνολικό παγκόσμιο έμφυλο χάσμα με βάση τις προβλέψεις θα “διορθωθεί” όχι μετά από 99 χρόνια, όπως θεωρούσαμε μέχρι προσφάτως, αλλά μετά από 135 χρόνια. Προβλέψεις για την έμφυλη ισότητα στην εργασία για την Ελλάδα δεν έχουμε στη διάθεσή μας. Ωστόσο, θα έλεγα ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Το βασικότερο κατά την άποψή μου είναι ότι οφείλουμε να αντιληφθούμε ως κοινωνία ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τον χώρο εργασίας έτσι ώστε να αρχίζει να ανταποκρίνεται ΚΑΙ στις ανάγκες των γυναικών. Μέχρι στιγμής ο εργασιακός χώρος έχει δημιουργηθεί από άνδρες και ανταποκρίνεται ή εξυπηρετεί περισσότερο τις ανάγκες των ανδρών. Όταν κατανοήσουμε ότι οι γυναίκες δεν αποτελούν ένα «πρόβλημα» που απαιτεί «φτιάξιμο», αλλά είναι αναπόσπαστο κομμάτι της παραγωγικής διαδικασίας, τότε θα έχουμε αρχίσει να δημιουργούμε ένα πιο συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον.

Αν έπρεπε να δώσεις μια συμβουλή σε μια νέα γυναίκα που ξεκινάει τώρα τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα ποια θα ήταν;

Θα έλεγα δύο πράγματα. Το βασικότερο είναι να αποδέχονται τις αποτυχίες τους και να τις διαχειρίζονται σαν μία μοναδική ευκαιρία μάθησης και προσωπικής εξέλιξης. Μεγαλώνουμε σε μία κοινωνία που βλέπει την αποτυχία ως κάτι το ανεπίτρεπτο και το καταδικαστέο, τη στιγμή που θα έπρεπε να εξυμνούμε περισσότερο την προσπάθεια και όχι τόσο το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Το δεύτερο που θα πρότεινα, θα ήταν να μην φοβόμαστε να μιλάμε για τα επιτεύγματά μας. Αν δεν μιλήσουμε εμείς για ό,τι έχουμε καταφέρει, κανένας και καμία δεν θα μάθει τις δεξιότητές μας ή τον τομέα στον οποία μπορούμε να συνεισφέρουμε και να κάνουμε τη διαφορά.

Ακαδημία Ηγεσίας | 23 & 24 Απριλίου 2021 | Η συμμετοχή είναι δωρεάν

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής εδώ