H καλλιτεχνική και επιμελητική ομάδα Kernel παρουσίασε στη Frown Tails, στο πλαίσιο του κύκλου ambassadors, το πρόσφατο έργο της Raw Rate. Πρόκειται για ένα βίντεο που τροφοδοτείται από πληροφορία (data) που έχει συλλεχθεί από τους servers της εγκατάστασής της Mirrors.

Από την δημιουργία της το 2009 η ομάδα (Πέγκυ Ζάλη,Πέτρος Μώρης και Θεόδωρος Γιαννάκης) δανείζεται και εξερευνά μηχανισμούς επεξεργασίας πληροφορίας. Μια έρευνα, που ενώ ξεκινά από το διαδίκτυο και την αντιμετώπιση της πληροφορίας σαν data, μεταφέρεται στο χώρο με διαφορετικούς σχηματισμούς και μορφοποιήσεις που οδηγούν σε ζητήματα – εννοιολογικής και κριτικής – διαχείρισης της πληροφορίας και κατά συνέπεια και των αφηγήσεων που προκύπτουν. Στα πολυσυλλεκτικά έργα τους, τις επιμελητικές συνέργειες, τα διαδικτυακά index, τις ψηφιακές πλατφόρμες αλλά και στις χωρικές μεταφορές αυτών, οι Kernel παίζουν με διαφορετικούς υβριδικούς σχηματισμούς τακτοποίησης και κατάταξης πληροφορίας την οποία εγκαθιστούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα τα οποία οι ίδιοι δημιουργούν: από μεταλλικά ράφια και σκαλωσιές ως βίντεο και DIY software.


Οι μηχανισμοί, τους οποίους η ομάδα προτείνει μέσα από τα έργα και τις εγκαταστάσεις της, είναι ευέλικτοι στην μετέπειτα νοηματική επεξεργασία της πληροφορίας από τον επισκέπτη ή τον χρήστη. Αυτή η διαδικασία επισήμανσης ή αρχειοθέτησης της πληροφορίας αφήνει ανοιχτό τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα ερμηνευτεί μέσα στο πλαίσιο που υπάρχει. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορεί να είναι ένα στατιστικό συμβάν, ο τίτλος ενός κειμένου, πακέτα ψηφιακών data ή tags πληροφοριών, δηλαδή μια διαδικασία μεταξύ του ψηφιακού και του υλικού κόσμου. Τα πρώτα φιλτραρίσματα των πληροφοριών οργανώνουν την βάση δεδομένων τους, τις αναφορές τους που παραμένουν μετέωρες πριν την επεξεργασία τους, κρύβοντας εν δυνάμει νοήματα τα οποία κανείς θα ανακαλέσει μέσα από την δική του επεξεργασία. Οι αφηγήσεις αυτές προκύπτουν μέσα από τον τρόπο που η πληροφορία – που διατίθεται τακτοποιημένη από την ομάδα μέσα στις πλατφόρμες της -επεξεργάζεται νοηματικά από τον θεατή, από τον τρόπο που αυτός συνδυάζει τα δεδομένα που του δίνονται. Πρόκειται για μια διαδικασία που θυμίζει τις λειτουργίες των προγραμμάτων και των αλγορίθμων τα οποία επεμβαίνουν σε τακτοποιημένα αρχεία και δεδομένα μετατρέποντάς τα σε νέα που οδηγούν σε νέες αφηγήσεις.

Η πρακτική τους αυτή συμπυκνώνεται στην πρόσφατη εγκατάσταση Mirrors που παρουσιάστηκε στο V22 στο Λονδίνο. Εδώ, servers που συνδέονται μεταξύ τους αλλά και με το διαδίκτυο ανταλλάσσουν και αποθηκεύουν στατιστική ψηφιακή πληροφορία σχετική με το παγκόσμιο οικονομικοπολιτικό γίγνεσθαι και εγκαθίστανται στο χώρο σε ειδικά ράφια. Η ψηφιακή πληροφορία αποθηκεύεται και κατανέμεται στους servers. Η οποιαδήποτε επεξεργασία και επιπλέον αρχειοθέτηση της ψηφιακής πληροφορίας γίνεται μέσα από ένα online πρόγραμμα των Kernel με το οποίο κανείς αποκτά πρόσβαση στην πληροφορία των servers.

Βασισμένη στους σχηματισμούς που προκύπτουν από την οπτική οργάνωση της πληροφορίας στο software αυτό, η ομάδα δημιουργεί μια σειρά αφαιρετικών καλειδοσκοπικών μοτίβων τα οποία τυπώνονται σε μεταξωτά υφάσματα που συνυπάρχουν με τους servers της εγκατάστασης.

Μέσα από αυτή τη σύνδεση άυλου και υλικού και ξεκινώντας από μια οπτική θεώρηση του περιεχομένου της πληροφορίας η ομάδα περνά σε ένα νέο στάδιο επέμβασης στο υλικό που συγκεντρώνει. Δοκιμάζουν να θέσουν σε λειτουργία τους διαφορετικούς μηχανισμούς επεξεργασίας που στήνουν μέσα από τις διαφορετικές εκδοχές των έργων τους.

Στο βίντεο Raw Rate, επεμβαίνουν δυναμικά και μετασχηματίζουν τα data που αποθηκεύουν. Στο βίντεο, που βασίζεται σε δεδομένα του server που σχετίζονται με τον χαλκό, τη χρήση και τη διακίνησή του, παρακολουθούμε ένα τρισδιάστατο χωρικό μοντέλο ενώ διαβάζουμε ένα νέο κείμενο. Ένα περιβάλλον που θυμίζει σύμπλεγμα σωληνώσεων το οποίο αλλάζει υπό την ήπια εναλλαγή του φωτός γύρω του. Το κείμενο παραθέτει στατιστικά στοιχεία της ίδιας θεματικής που έχουν εξαχθεί επίσης από την αποθηκευμένη πληροφορία των servers σε συνεχή λόγο. Εστιάζοντας σε ένα κομμάτι της πληροφορίας και με αφορμή αυτό οι Kernel κάνουν ένα επιπλέον βήμα, μια επιπλέον επεξεργασία που παράγει κάτι νέο. Εικόνα και κείμενο αφήνουν πίσω τα δεδομένα από τα οποία ξεκινούν και αρθρώνουν μια νέα ποιητική αφήγηση που σχετίζεται με το χρόνο και τη φόρμα υλικών και άυλων ροών και δικτύων.

Oι Kernell θα παρουσιάσουν σύντομα την ατομική τους έκθεση Inputs, Loops and Anchors στο SPACE στο Λονδίνο.

Φωτογραφίες: Χρίστη Φωτεινή