Με αφορμή τη φράση του Σαίξπηρ «Όλος ο κόσμος μια σκηνή» και με κίνητρο το όραμά για την εξέλιξη του θεατρικού τοπίου σε ένα ανοιχτό δημιουργικό πεδίο συνεργασίας, διοργανώνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Liminal Open Days”.

Μια “Pop Up” δραματική σχολή στήνεται στους χώρους του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και του Impact Hub Athens. Μια ομάδα εκπαιδευτών πραγματοποιεί εργαστήρια, παρουσιάσεις και διαλέξεις καλύπτοντας τα περισσότερα είδη μαθημάτων που διδάσκονται στις δραματικές σχολές (κίνηση, χορός, αυτοσχεδιασμός, υποκριτική, τραγούδι, μουσική, ορθοφωνία, σκηνογραφία, ενδυματολογία, θεωρία).

Στόχοι:
– Η δημιουργία ομάδας, αποτελούμενης από άτομα με ή χωρίς αναπηρία και η επαφή της με την τέχνη του θεάτρου.
– Η εξοικείωση, επαφή και εμπειρία εκπαιδευτών θεάτρου με μεικτές ομάδες.
– Η αποτύπωση της εμπειρίας του διημέρου και η αξιοποίησή της από αντίστοιχα εγχειρήματα.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν άτομα ανεξαρτήτως κοινωνικών, φυσικών, εθνικών και γλωσσικών χαρακτηριστικών. Βασικό κριτήριο επιλογής αποτελεί το προσωπικό κίνητρο του εκάστοτε υποψηφίου για συμμετοχή. Το περιεχόμενο, η μεθοδολογία και οι χώροι διεξαγωγής είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία. Μετά τη λήξη του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Αυτή η συνάντηση στόχο έχει να αποτελέσει το έναυσμα για περισσότερο προσβάσιμα και συμπεριληπτικά εκπαιδευτικά θεατρικά προγράμματα και να οδηγήσει στην δημιουργία μιας σταθερής θεατρικής ομάδας.

Πληροφορίες:
8 Απριλίου: Πειραιώς 260, Αθήνα, 18233.
9 Απριλίου: Impact HUB Athens,  Καραϊσκάκη 28, Αθήνα, 10554.
Διάρκεια: 16 ώρες

Αιτήσεις συμμετοχής, μέχρι 12 Μαρτίου.
*Οι εκπαιδευτές και το ακριβές πρόγραμμα του διημέρου θα ανακοινωθούν στους συμμετέχοντες σε δεύτερο χρόνο.