Εξακολουθούν σήμερα τα μουσεία να είναι οι κατάλληλοι χώροι για την παρουσίαση, την τεκμηρίωση, τη διάδοση και την αρχειοθέτηση, ή ακόμη για την αλληλεπίδραση ανάμεσα στον θεατή και στο αντικείμενο; Ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τα μουσεία αλλά και ο τρόπος που τα μουσεία στρέφονται προς την κοινωνία βρίσκονται σε διαδικασία αλλαγής. Το επεισόδιο αυτό επικεντρώνεται στα νέα μοντέλα, τις νέες μεθόδους και τους αρχιτεκτονικούς σχεδιασμούς, που προχωρούν πέρα από τις συμβατικές προσεγγίσεις του θέματος.

Το επεισόδιο συμβάλλει στην προσπάθεια προσδιορισμού των προκλήσεων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τα μουσεία του μέλλοντος.

Δεκαπέντε διευθυντές/διευθύντριες μουσείων και επιμελητές/επιμελήτριες από διάφορες χώρες της Νότιας Αμερικής, της Αφρικής και της Ευρώπης προσκλήθηκαν να εξετάσουν τα ζητήματα αυτά. Η ομάδα έχει πραγματοποιήσει ήδη τρεις συναντήσεις – στη Βραζιλία, τη Βολιβία και τη Νότια Αφρική. Θέματα των συναντήσεων ήταν η διαχείριση των συλλογών, ο υβριδισμός, η αποαποικιοποίηση και η συμμετοχή των κοινοτήτων. Γνώση και ιδέες διαδίδονται από το νότο στο βορρά και το αντίστροφο. Η τελευταία συνάντηση της ομάδας θα γίνει στην Αθήνα –στο πλαίσιο της documenta–, στο νότο της Ευρώπης.

Η δημόσια εκδήλωση της τελευταίας συνάντησης στην Αθήνα, πόλη διεξαγωγής της documenta 14, τιτλοφορήθηκε από την επιμελήτρια Μαρίνα Φωκίδη «Digging into the Future» (Ανασκάπτοντας το μέλλον) και θα ασχοληθεί κυρίως με ερωτήματα που περιστρέφονται γύρω από την αρχαιολογία και τη σύγχρονη τέχνη.

Πληροφορίες
Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017, 19:00
Goethe-Institut Athen
Ομήρου 14-16, Αθήνα
Είσοδος ελεύθερη

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: +30 210 3661000