Αποτελεί διεθνή πρακτική των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης να διαθέτουν μέρος των εσόδων τους για πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΟΣΔΕΛ τα τελευταία χρόνια ενισχύει συστηματικά πολιτιστικές δράσεις, ενώ παράλληλα έχει ανταποκριθεί σε μεμονωμένα αιτήματα δικαιούχων που έχρηζαν στήριξης λόγω αιφνίδιων και σοβαρών προβλημάτων υγείας. Έτσι, διαπιστώνοντας τη δεινή οικονομική θέση στην οποία βρίσκεται μερίδα συγγραφέων, ο ΟΣΔΕΛ προχώρησε στη σύλληψη και οργάνωση του νέου προγράμματος αρωγής προκειμένου να στηρίξει σε ευρύτερη βάση τους συγγραφείς που θα αιτηθούν συμμετοχή τους σε αυτό.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για το Α’ πρόγραμμα Αρωγής  ανέρχεται σε 50.000€, τα οποία προέρχονται από τα παραγραφέντα δικαιώματα δικαιούχων του ΟΣΔΕΛ, δηλαδή ποσά που έχουν διανεμηθεί πριν από το 2006 και οι δικαιούχοι δεν εμφανίστηκαν για να τα εισπράξουν. Τα ποσά αυτά έχουν παραγραφεί σύμφωνα με το ν.4481/2017 και η Γενική Συνέλευση του ΟΣΔΕΛ αποφάσισε να διατεθεί μέρος αυτών για το Πρόγραμμα Αρωγής.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συγγραφείς άνω των 50 ετών που έχουν ετήσιο μέσο όρο εισοδήματος μικρότερο από 7.500€ τα τελευταία τρία έτη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους – τις οποίες θα εξετάσει 7μελής Επιτροπή – μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων δεν θα δημοσιοποιηθούν τα ονόματα των αιτούντων/ουσών και όσων επιλεγούν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με  τους όρους συμμετοχής στο Α’ πρόγραμμα αρωγής συγγραφέων καθώς και για  την αίτηση  υποβολής,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΟΣΔΕΛ (www.osdel.gr).

Σχετικά με τον ΟΣΔΕΛ

Ο ΟΣΔΕΛ (Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου) έχει ως αντικείμενο τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας περισσότερων από 7.000 συγγραφέων, δημοσιογράφων, μεταφραστών και 800 εκδοτών βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών. Αποστολή του είναι να διευκολύνει τη νόμιμη πρόσβαση ή/και αναπαραγωγή έντυπων έργων για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών ή για τη χρήση από επιχειρήσεις, να εισπράττει και να αποδίδει τα δικαιώματα στους δικαιούχους καθώς και να προστατεύει τα έργα τους από τη λογοκλοπή και την πειρατεία. Παράλληλα, υλοποιεί δράσεις πολιτιστικού και κοινωνικού περιεχομένου και καταγράφει την εκδοτική παραγωγή της χώρας μας  διατηρώντας και ενημερώνοντας συνεχώς τον πιο εκτενή ηλεκτρονικό κατάλογο εκδόσεων (osdelnet.gr)