Πώς μπορούν οι νέοι σήμερα να επιδιώξουν την πολιτιστική αλλαγή στην γειτονιά, την κοινότητα ή την πόλη τους με δράσεις που έχουν κοινωνικό αντίκτυπο;

Το πρόγραμμα START – Create Cultural Change προκηρύσσει τριάντα υποτροφίες του έτους 2016/17 για απόφοιτους πανεπιστημίου που θέλουν να καταρτιστούν στην πολιτιστική διαχείριση και να υλοποιήσουν μια κοινωνική πρωτοβουλία στην Ελλάδα μέσω του πολιτισμού.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 2 φάσεις. Η πρώτη φάση διαρκεί από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 26 Νοεμβρίου 2016 και υλοποιείται στην Γερμανία, ενώ η δεύτερη φάση υλοποιείται από την 1η Δεκεμβρίου 2016 έως την 31η Μαΐου 2017 στην Ελλάδα. Γλώσσα εργασίας του προγράμματος είναι τα Αγγλικά.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 31 Μαΐου, μέσα από τη σελίδα www.startgreece.net. Οι 30 υπότροφοι που θα επιλεγούν μέσα από μια διαδικασία συνεντεύξεων να συμμετάσχουν στην πρώτη φάση του προγράμματος START, θα ταξιδέψουν στη Γερμανία για ένα εντατικό πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων και πρακτικής άσκησης. Κατά τη διαμονή τους εκεί, κάθε υπότροφος θα συνεργαστεί με κάποιο από τα κέντρα του δικτύου της Ένωσης Κοινωνικοπολιτιστικών Κέντρων της Γερμανίας έπειτα από μια διαδικασία εξειδικευμένης αντιστοίχισης.

Η πρώτη φάση στη Γερμανία περιλαμβάνει μία εβδομάδα κατάρτισης στο Βερολίνο, έξι εβδομάδες πρακτικής άσκησης σε κάποιο από τα κέντρα στη Γερμανία και μία ακόμα εβδομάδα κατάρτισης στη Στουτγάρδη στο τέλος της πρώτης φάσης. Στην Στουτγάρδη θα γίνει και ο τελικός διαγωνισμός για την επιλογή των υποτρόφων που θα συνεχίσουν στη δεύτερη φάση, μέσα από μια διαδικασία προφορικής παρουσίασης (pitching). Η υποτροφία της πρώτης φάσης ανέρχεται σε 800€ το μήνα και όλα τα έξοδα είναι καλυμμένα από το πρόγραμμα.

Στη δεύτερη φάση στην Ελλάδα, οι 15 υπότροφοι που θα συνεχίσουν θα υλοποιήσουν τις κοινωνικές πρωτοβουλίες τους μέσα σε έξι μήνες.

Το πρόγραμμα προσφέρει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο ώστε να ξεκινήσουν τις πρωτοβουλίες τους και την καριέρα τους στην πολιτιστική διαχείριση. Εκτός από τη συνέχιση της μηνιαίας υποτροφίας (800€), δίνεται και μια χρηματοδότηση ως 10.000€ για την υλοποίησή των πρωτοβουλιών των υποτρόφων.

Στη δεύτερη φάση περιλαμβάνεται επίσης επαγγελματική καθοδήγηση καθώς και εργαστήρια ανταλλαγής γνώσεων με στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας επιχειρηματικής σκέψης και την επίλυση προβλημάτων των υποτρόφων. Επιπλέον, θα δοθούν έως 3 βραβεία ανάπτυξης 5.000€ το καθένα για τις πιο ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες που πέτυχαν την εμπλοκή της τοπικής τους κοινότητας στο μέγιστο και είχαν ένα ευρύ κοινωνικό αντίκτυπο.

Η λήξη του προγράμματος θα γίνει με μια δημόσια Γιορτή Υποτροφιών στο τέλος Μαΐου, όπως η εκδήλωση που έγινε στις 12 Μαΐου 2016 στη Θεσσαλονίκη όπου παρουσιάστηκαν οι πρωτοβουλίες και οι υπότροφοι. Το πρόγραμμα START επιδιώκει την στήριξη των υποτρόφων του ακόμα και μετά το τέλος του. Έτσι τους συνδέει με μέντορες από ιδιωτικές εταιρείες, κοινωφελή ιδρύματα, επαγγελματικά και επιστημονικά δίκτυα καθώς και με άτομα που έχουν την όρεξη να μοιραστούν την εμπειρία τους και να υποστηρίξουν αφιλοκερδώς τους υπότροφους και τις πρωτοβουλίες τους.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα, την Ανοιχτή Πρόσκληση καθώς και την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο. Επιπλέον, φωτογραφίες από την πρώτη χρονιά της υποτροφίας μπορείτε να δείτε στη σελίδα μας στο Facebook.

To START είναι ένα πρόγραμμα της Robert Bosch Stiftung (Ίδρυμα Robert Bosch) που υλοποιείται σε συνεργασία με το Goethe-Institut Thessaloniki και την Bundesver-einigung Soziokultureller Zentren e.V. (Ομοσπονδιακή Ένωση Κοινωνικοπολιτιστικών Κέντρων).