Το STARTS4Water απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα έως τη Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 για τα δέκα καλλιτεχνικά residencies που πραγματοποιεί σε έξι περιοχές της Ευρώπης. Κάθε residency θα αντιμετωπίζει μία διαφορετική πρόκληση διαχείρισης υδάτων της εκάστοτε περιοχής στην οποία πραγματοποιείται.

Οι συνεργατικές διαδικασίες και οι δημιουργικές ζυμώσεις του/της καλλιτέχνη/ιδας με την τοπική κοινότητα την οποία αναλαμβάνει να προσεγγίσει, θα οδηγήσουν σε έργα τέχνης, αλλά και σε μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που ενημερώνουν, ευαισθητοποιούν και προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις απέναντι στις προκλήσεις που έχουν εντοπιστεί.

Το STARTS4Water είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αντιμετωπίζει τις σημερινές προκλήσεις διαχείρισης του νερού ενεργοποιώντας την επιστήμη, την τεχνολογία και την τέχνη, απαντώντας σε έναν από τους κύριους άξονες περιβαλλοντικής πολιτικής σύμφωνα με τους παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Στη Σίφνο, με φορέα υλοποίησης την Όχι Παίζουμε ΑΜΚΕ/UrbanDig Project, θα πραγματοποιηθεί ένα από τα δέκα residencies. Η Όχι Παίζουμε ΑΜΚΕ/ UrbanDig Project εντόπισε στη Σίφνο δύο βασικές προκλήσεις: Πρώτον, την ελλιπή αποτύπωση των υδάτων του νησιού και δεύτερον, την ανάγκη τόνωσης των παλιών παραδοσιακών συνηθειών εξοικονόμησης και ορθολογικής διαχείρισης νερού. Στόχος του έργου είναι να εμπλέξει κατοίκους και τοπικούς φορείς στην αποτύπωση και διαχείριση των υδατικών πόρων, αξιοποιώντας την τοπική γνώση και παράδοση και σε συνδυασμό με νέες τεχνολογίες να συμβάλει στο σχεδιασμό βιώσιμης στρατηγικής. Ο τίτλος του εγχειρήματος είναι «Στέρνας Γνώση».

STARTS4Water | open call

Ανοιχτό Κάλεσμα

Ο προϋπολογισμός για κάθε residency φτάνει τα 40.000€, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παραγωγής των έργων και της αμοιβής του/της καλλιτέχνη/ιδας.

Κατά τη διάρκεια της διαμονής του/της καλλιτέχνη/ιδας, ο εκάστοτε φορέας φιλοξενίας θα προσφέρει τεχνογνωσία, υποστήριξη τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας, καθώς και επαφή με καλλιτεχνικούς επιμελητές που συνεργάζονται με διεθνούς φήμης κέντρα τέχνης, ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και νεοφυείς επιχειρήσεις.

Η προεπιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ η τελική επιλογή θα γίνει από τη 12μελή επιτροπή του προγράμματος – η οποία ορίζεται σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου και τα residencies θα πραγματοποιηθούν από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2022 (μέγιστο διάστημα 6 μήνες).

Το Ανοιχτό Κάλεσμα θα παραμείνει ανοιχτό έως τη Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 στις 23:59, ώρα Ελλάδας και μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας εδώ. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και οι λεπτομερείς περιγραφές κάθε residency είναι διαθέσιμες εδώ.

Σχετικά με το πρόγραμμα

Το STARTS4WATER (Science, Technology and Arts for Water) είναι ένα πρόγραμμα που αντικατοπτρίζει την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης να αφυπνίσει τους πολίτες σε θέματα βιώσιμης διαχείρισης του περιβάλλοντος. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα μιας πρόσκλησης της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιακών Δικτύων και Τεχνολογιών (DG-CONNECT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κινητοποίηση συνεργειών μεταξύ του κόσμου της ψηφιακής τεχνολογίας, της τέχνης και των τοπικών κοινοτήτων με στόχο την καλύτερη κατανόηση και την εμπλοκή των πολιτών στο βιώσιμο σχεδιασμό διαχείρισης υδατικών πόρων.

Με επικεφαλής το LUCA School of Arts (Βέλγιο), στο πρόγραμμα συμμετέχουν το Thyssen-Bornemisza Art Contemporary – TBA21 (Αυστρία), Universal Research Institute (Κροατία), V2_Lab for the Unstable Media (Ολλανδία), Όχι Παίζουμε ΑΜΚΕ/UrbanDig Project (Ελλάδα) και Cittadellarte – Fondazione Pistoletto (Ιταλία), σε συνεργασία με τους εταίρους του προγράμματος: Gluon and BOZAR- Centre for Fine Arts (Βέλγιο).

Σχετικά με την Όχι Παίζουμε ΑΜΚΕ | UrbanDig Project

Η Όχι Παίζουμε ΑΜΚΕ/UrbanDig project σχεδιάζει και υλοποιεί καλλιτεχνικά, κοινοτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και την αναβάθμιση των γενικών συνθηκών διαβίωσης (well-being). Με κύριο πεδίο δράσης το δημόσιο χώρο, συνδυάζει τεχνικές διαλόγου, συμμετοχική έρευνα, συλλογικές και παιγνιώδεις πρακτικές και δημιουργεί παραστάσεις και άλλες ψηφιακές ή μη καλλιτεχνικές δράσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα σε (και με) ομάδες και κοινότητες. Σήμερα, μια κύρια θεματική εστίασης του UrbanDig είναι η διαχείριση του νερού.