Κ. Π. Καβάφης, «Ήλθε για να διαβάσει — »

«Ήλθε για να διαβάσει. Είν’ ανοιχτά

δυο, τρία βιβλία· ιστορικοί και ποιηταί.

Μα μόλις διάβασε δέκα λεπτά,

και τα παραίτησε. Στον καναπέ

μισοκοιμάται. Aνήκει πλήρως στα βιβλία —

αλλ’ είναι είκοσι τριώ ετών, κ’ είν’ έμορφος πολύ·

και σήμερα το απόγευμα πέρασ’ ο έρως

στην ιδεώδη σάρκα του, στα χείλη.

Στη σάρκα του που είναι όλο καλλονή

η θέρμη πέρασεν η ερωτική·

χωρίς αστείαν αιδώ για την μορφή της απολαύσεως …»

(Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984)

Still Life with Three Books, Vincent van Gogh

Still Life with Books and Candle, Henri Matisse

Still life with skull, candle and book, Paul Cezanne

Still Life with a Book, Paul Signac

Still-Life with a Book, Lucian Freud

Still life with a bull’s head, book and candle range, Pablo Picasso

Still Life with Globe, Lute, and Books, Gerrit Dou

Still Life with a Violin, a Recorder, Books, a Portfolio of Sheet of Music, Peaches and Grapes on a Table Top, Jean-Baptiste Oudry

Still Life, Bouquet of Dahlias and White Book, Henri Matisse

Still Life with Books, Henri Matisse