Ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στο Ελσίνκι θα μετατραπεί σε ένα τεράστιο κέντρο τέχνης και πολιτισμού, στο πλαίσιο φιλόδοξων νέων σχεδίων που θα παρουσιάσουν οι αρχές της πόλης.

Το εργοστάσιο Hanasaari που λειτουργεί με άνθρακα και βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή του λιμανιού του Suvilahti, πρόκειται να παροπλιστεί έως το 2024. Εάν το έργο προχωρήσει, η πρωτοβουλία τεχνών θα συγκρίνεται με την Tate Modern, η οποία χτίστηκε αρχικά στον Τάμεση στο Λονδίνο στον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος Bankside.

Η ριζοσπαστική πρόταση περιγράφεται στο πρόσφατα δημοσιευμένο πρόγραμμα «Τέχνη και πολιτισμός» στο Ελσίνκι 2030, το οποίο παρουσιάζει ένα «όραμα» για τη φινλανδική πρωτεύουσα τα επόμενα δέκα χρόνια.

Η έκθεση συντάχθηκε από μια ανεξάρτητη ομάδα εργασίας για τις τέχνες και τον πολιτισμό που διορίστηκε από την πόλη πέρυσι. Στα μέλη της επιτροπής ήταν η Elina Knihtilä, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Τεχνών του Ελσίνκι και η χορογράφος Sonya Lindfors. Σύμφωνα με την έκθεση:

«Το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας Hanasaari θα μετατραπεί σε κέντρο πολιτισμού, τεχνολογίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Για τη λειτουργία του θα είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ επιχειρηματικής ζωής, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πολιτιστικών φορέων, προκειμένου να αναδειχθεί η αστική κουλτούρα, καλλιτεχνικές παραστάσεις και μουσειακή δραστηριότητα για την αειφόρο ανάπτυξη και τεχνολογική τεχνογνωσία και έρευνα».