Ο Γιάννης Κόκκαλης με την ατομική του έκθεση «Αυγό ως Εγώ» στο Talc Studio, παρουσιάζει από τις 21 Μαΐου έως τις 25 Ιουνίου 2021, επτά νέα έργα και μια σειρά από σχέδια / δυνατότητες, όπου κυριαρχεί η αρχέτυπη φόρμα του αυγού. Φορτισμένη νοηματικά και συμβολικά, η εικόνα εξελίσσεται συμπλεκόμενη με στοιχεία αρχικά ξένα και ανοίκεια, μηχανικές κατασκευές και συναρμογές, που δείχνουν να έχουν ως κύριο στόχο την εκκίνηση μιας νοητικής διεργασίας κατανόησης από την μεριά του/της θεατή.

Αυγό ως Εγώ

Αυγό ως Εγώ

Όπως αναφέρει ο ίδιος ο καλλιτέχνης: «Αυτό που συμβαίνει με την έκθεση του αντικειμένου, είναι μια σκανδάλη σκέψης. Το έργο δεν βρίσκεται “εκεί έξω”. Αποκτά υπόσταση στην αντίληψη του θεατή και παράγει ερμηνείες, εικόνες, σκέψεις. Χρησιμοποιεί τις δικές του/της εμπειρίες, απόψεις, εμμονές, για να απλωθεί, να προσαρτήσει στοιχεία που στη γέννησή του δεν υπήρχαν, να προσκολληθεί στη μνήμη και ίσως να μεταβάλλει απόψεις, να αμβλύνει ακαμψίες, να σοκάρει επισημαίνοντας εμμονές.»

Αυγό ως Εγώ