20 Ιανουαρίου - 05 Ιουνίου 2022

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα

Παρατείνεται έως τις 5 Ιουνίου η έκθεση «ΙΠΠΟΣ: Το Άλογο στην Αρχαία Αθήνα» στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα.