08 Μαρτίου - 28 Αυγούστου 2022

MOMus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Το MOMus-Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τη νέα έκθεση με τίτλο ''landscape stories'' από τις 8 Μαρτίου έως τις 28 Αυγούστου.