02 - 03 Οκτωβρίου 2020

Μουσείο Μπενάκη - Κτήριο της οδού Πειραιώς

Ένα κολάζ ακουστικών ερεθισμάτων συνθέτει την performance με τίτλο «Ίχνη» που παρουσιάζεται στο Μουσείο Μπενάκη στις 2&3 Οκτωβρίου από την «Ομάδα Σύγχρονου χορού της Πέρσας Σταματοπούλου».