Με το κλείσιμο των δεκαεννέα χρόνων της CHEAPART κοιτάζοντας μπροστά φαίνεται τόσο φρέσκια και επίκαιρη όσο ποτέ άλλοτε. Το διεθνές δίκτυο της CHEAPART φέτος μεγάλωσε ακόμα περισσότερο περιλαμβάνοντας μετά τη Βιέννη και τη Λεμεσό και το Άμστερνταμ.

Οι συνεργασίες καλλιτεχνών, οργανισμών και επιμελητών που προκύπτουν από το δίκτυο της CHEAPART έχουν αποδώσει τα τελευταία χρόνια καρπούς, που μετρώνται πλέον σε αριθμούς συμμετοχών, επισκεπτών, εκθέσεων και διεθνών εκδηλώσεων.

Η CHEAPART αποτελεί ένα μοναδικό δείγμα σύγχρονου ελληνικού πολιτιστικού σχεδιασμού, που το μοντέλο της εξάγεται σε χώρες του εξωτερικού κρατώντας πάντα τα χαρακτηριστικά της στοιχεία.

Το κλειδί της επιτυχίας είναι η διείσδυση στην τοπική σκηνή και η αποδοχή από την κοινωνία που ενσωματώνει τις εκδηλώσεις αυτές στον κορμό της.

Τα χρόνια που προηγήθηκαν έγιναν προσεκτικά βήματα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και στις εκάστοτε συνθήκες. Σκοπός ήταν ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός μιας διοργάνωσης που απέφευγε τα βραχυπρόθεσμα πιθανά οφέλη δίνοντας το βάρος στην παγίωση συνεργασιών και σχέσεων εμπιστοσύνης με τους καλλιτέχνες και το κοινό.

Φέτος η CHEAPART 19, στην οποία συμμετέχουν καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πραγματοποιείται σε τρεις χώρους:

-από τις 13 έως τις 23 Δεκεμβρίου 2013 στην CHEAPART Εξάρχεια και στο CAMP.
από τις 17 Δεκεμβρίου 2013 έως τις 13 Ιανουαρίου 2014 στην CHEAPART.HALANDRI.