Η σκόνη είναι το µικρότερο αρχαιολογικό εύρηµα. Είναι ένα αιωρούµενο σωµατίδιο που µετρά το πέρασµα του χρόνου καλύπτοντας επιφάνειες.
Το cross section archive ανοίγει για πρώτη φορά προς το κοινό παρουσιάζοντας την έκθεση COLLECTING DUST από τους ιδρυτές του, την εικαστικό και σκηνοθέτη Μαρία Λάλου και τον αρχιτέκτονα Skafte Aymo-Boot.

Εγκαθιστώντας τον χώρο τους ως αποκάλυψη των ευρηµάτων τους, ως βιτρίνα της πρακτικής τους και ως χώρος που µετατρέπεται σε έγγραφο που βιώνεται από τη διέλευση των οδών Μαυροµιχάλη και Ίσαυρων, οι Λάλου και Aymo-Boot παρουσιάζουν την COLLECTING DUST καθηµερινά στο αθηναϊκό κοινό και µόνο κατά τις βραδινές ώρες.

COLLECTING DUST θα µπορούσε να υπάρχει ως χρόνος σε αναµονή και ως κενό, να παρατηρηθεί και να καταγραφεί ως απόδειξη ξεχασµένων αναµνήσεων της πόλης. Η εγκατάσταση που καταλαµβάνει το χώρο cross section archive εκθέτει τη διαδικασία καταγραφής της εύρεσης αυτής της µικρο-κλίµακας µαζί µε τα εργαλεία της.

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή έως τις 12 Ιουλίου, και πάλι µετά το καλοκαίρι 4 – 20 Σεπτεµβρίου, για προβολή από το δρόµο καθηµερινά 21.00-23.00. Οι Λάλου & Aymo-Boot ανοίγουν τον χώρο κάθε Πέµπτη το βράδυ 21.00-23.00.

Cross Section Archive

Το cross section archive είναι ένας χώρος σύµπραξης Τέχνης και Αρχιτεκτονικής. Οι δράσεις της διερευνούν τη σχέση ανάµεσα στην πολιτιστική παραγωγή και την αρχιτεκτονική ανάπτυξη γύρω από τα φαινόµενα που συµβαίνουν στη διασταύρωση αυτών και πώς αυτά παρεµβαίνουν τα ιστορικά γεγονότα, τα πολιτικά κινήµατα και πώς οι συνθήκες αυτές επηρεάζουν, συµπαράγουν και κατευθύνουν. Με βάση την έρευνα της πολιτικής του αστικού τοπίου, προσκαλεί επισκέπτες / ερευνητές από πεδία όπως λογοτεχνία, την πολιτική, τις κοινωνικές επιστήµες, την ιστορία, την αρχαιολογία, φιλοσοφία αλλά και από τις εικαστικές τέχνες και την αρχιτεκτονική να συµβάλουν στην αποκάλυψη κρυφών σηµείων της σύγχρονης πόλης.