Το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα παρουσιάζει την έκθεση «Contemporary Treasures – Part ΙΙ» με Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, που ασχολούνται κυρίως με την έννοια της εφήμερης πολυτέλειας και τα θέματα του υλικού πολιτισμού σε μια εποχή συνεχούς αμφιβολίας.

Η έκθεση, που διαρκεί από τις 23 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2013, έχει ως στόχο να διερευνήσει τους συσχετισμούς και τις αντιφάσεις που προκύπτουν μέσα από έργα καλλιτεχνών με διαφορετικό εννοιολογικό υπόβαθρο οι οποίο χρησιμοποιούν ποικίλα εκφραστικά μέσα.

Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες σχετικά με τη φύση του έργου τέχνης, τη μετάδοση μιας ιδέας μέσω ενός αντικειμένου και την αισθητική αξία ή μη αξία.

Η έκθεση συνδυάζει έργα που συγχωνεύομουν το παρελθόν με το μέλλον σε μια νέα χωρική κατάσταση. Τα έργα είτε αναφέρονται σε μια φαντασιακή κατάσταση είτε συνθέτουν στοιχεία από πραγματικά γεγονότα και αποτελούν ένα σχόλιο πάνω στην έννοια της πραγματικότητας.

photo: Mason Saltarelli, Χωρίς τίτλο, 2013, Μικτή τεχνική σε χαρτί 61×54,5 εκ.