Κάθε επαναπατρισμός έλκει τους συμμάχους του.

Η νήσος Κάλυμνος αναδύεται ως φορτιστής έργων 25 δημιουργώνΠερφόρμερς, μουσικοί, ποιητές, ζωγράφοι, γλύπτες, φωτογράφοι, video artists, συνδέονται με τις κυρίαρχες ιστορικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές τάσεις και τις φυσικές δυνάμεις που συνολικά συνιστούν την ειδική εμπειρία της Νήσου Καλύμνου.

Με οδηγό τα νησιωτικά αρχεία και με οικείο εργαλείο την εργασία in situ, οι καλλιτέχνες διερευνούν το εκφραστικό φάσμα του ανθρώπινου σώματος, τα επίπεδα εμπειρίας, νοήματος και ορίων του. Ευάλωτο και άτρωτο, ιστορικό και άχρονο, προσωπικό και συλλογικό, το ανθρώπινο σώμα μοιραία ορίζεται και διαμορφώνεται μέσω των πολλαπλών σχέσεων του με το ορεινό σώμα της νήσου.

Μιας νήσου μαγνητικής, που ως γήινη κλίμακα μέσα στη συμπαντική κλίμακα προτείνει σώματα διαστημικά. Τελετουργικής, καθώς ταυτίζει τα σώματα με ρυθμικά μοτίβα. Μιας νήσου αμείλικτα κάθετης, που γεννάει ακραία σώματα δυτών, αναρριχητών. Μιας νήσου ληξιαρχικής που εξασφαλίζει ταυτότητα σε νόμιμα σώματα και μιας νήσου τράνζιτ που λειτουργεί ως πέρασμα βεβιασμένων σωμάτων. Μιας νήσου αφετηρίας που παράγει απόδημα σώματα και μιας νήσου επαναπατρισμού διαθέσιμη για συγχώνευση και επούλωση. Τέλος, μιας νήσου-φορτιστή αισθαντικών σωμάτων.

Οι εκφραστικές απεικονίσεις του γήινου και του ανθρώπινου σώματος αναδεύονται καλειδοσκοπικά, προσφέροντας στο ευρύ νησιωτικό κοινό μία καθολική αισθητηριακή εμπειρία τέχνης, την εμπειρία Corpus Isola.

Στην καρδιά της Πόθιας.