Η έκθεση ΔΙΑ παρουσιάζεται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 29 Οκτωβρίου 2014.

Σκοπός της έκθεσης είναι ο ζωντανός Διά-λογος μεταξύ εικαστικών – αρχιτεκτόνων – θεωρητικών και κοινού.
Οι συμμετέχοντες δια-λέγονται με τους χώρους του Μουσείου. Κάθε λέξη με την πρόθεση δια βρίσκει την χωρική και εικαστική της έκφραση.

Τριάντα επτά έργα, τα περισσότερα δημιουργημένα αποκλειστικά για την έκθεση ΔΙΑ, εκτίθονται στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του Βυζαντινού Μουσείου, δημιουργώντας μια καινούρια Δια – δρομή για τον θεατή.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης δίνονται δέκα διαλέξεις από θεωρητικούς αρχιτεκτονικής και τέχνης και πραγματοποιούνται παράλληλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.